• TR
 • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
GRA 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilere reklam sektörüne yönelik reklam grafiğinin temelleri öğretilir, ulusal ve uluslararası reklam kampanyaları ve örnekler paylaşılır, tasarım uygulamaları yaptırılır.

Dersin İçeriği: 

Derste öğrencilere ulusal ve uluslararası ödüllü reklam kampanyalarından örnekler gösterilir. Yaratıcı brief doğrultusunda reklam mecraları tanıtılır, bu mecralara yönelik grafik tasarımın esasları açıklanır ve konsept geliştirme, kampanya taşıyıcı görseli yaratma, çok mecralı reklam kampanyası tasarımı öğretilir. Hizmet ya da Ürün hakkında kurumsal imaj, lansman, promosyon ya da sosyal içerikli kampanyalar tasarlanabilir. Öğrenciler lisans programı sonrası için reklam sektörüne hazırlanırlar. Çok mecralı kampanya dahilinde Ürün/Hizmet Marka Yaratma, Ürün (Ambalaj) /Hizmet (Tanıtım Kiti), Gazete ve Dergi İlanı, Klasik ve yaratıcı Dış Mekan reklamı, Televizyon reklamı için Storyboard/konseptboard, Gerilla Reklam Uygulamaları, POP tasarımları (Satış Noktası Teşhir Malzemeleri), Kampanya micro site tasarımı, promosyonel ürün, broşür vb birçok mecraya yönelik tasarımlar üretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 2, 4 1,2 1,2
Tasarım problemlerini çözme becerisi 8, 10, 12 1,4,5 1,2
Kendini özgürce ifade etme yeteneği kazanarak iletişim kurma becerisi geliştirmek 8, 12 4,5 1,2
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 3, 4, 11 3,4 1,2
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Projenin ve haftalık ders planının anlatılması  
2 Ulusal ve uluslararası ödüllü reklam kampanyalarından örnekler 

Beyin fırtınası ve sınıf içi tartışma, Brief verilmesi ve Eskiz süreci

 
3 Eskiz süreci ve logo tasarımları  
4 Logo tasarımı ve başlıca  grafik göstergelerin tasarımı (kimlik)  
5 Reklam Konsepti Çalışması / Eskizler  
6 Basın İlanı Tasarımı (key art)  
7 Basın İlanı Tasarımı (Dergi/Gazete)  
8 Dış Mekan Reklam Tasarımı   
9 Guerilla Reklam  Çalışması – Beyin Fırtınası  
10 Guerilla Reklam  Çalışması – Tasarım ve Ugulama  
11 Satış Noktası Teşhir Malzemelerinin (POP) Tasarımı  
12 POP Malzemelerinin Tasarımı Mock-Up (Yaratıcı Çözümler)  
13 TVC – Storyboard tasarımı  
14 Sunum Paftasının Hazırlanması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
 1. Advertising, Concept and Copy, George Felton, W. W. Norton & Company; 3 edition (August 5, 2013)
 2. The Advertising Concept Book, Think Now, Design Later, Pete Barry, Thames & Hudson; Third edition (July 26, 2016)
 3. Yaratıcı Reklamcılığın Temelleri, Ken Burtenshaw, Literatür Yayınları
 4. Design for Communication, Elizabeth Resnick, Wiley
 5. Graphic Design Thinking, Ellen Lupton, Princeton Architectural Press; 1 edition (July 27, 2011)
 6. MediaCat Yayınlarının Türkçeye çevirdiği reklamcılık kitapları
 7. Communication Arts, Lürzer’s Archive, Novum, Computer Arts vb tasarım ve reklam konulu çeşitli dergiler 
 8. Metaforlar Hayat Anlam ve Dil, Lakoff, Jhonson
 9. Tangible Graphics, R. Klanten, R. Klanten
 10. Himpe, T. Advertising is Dead, Long Live Advertising!, Thames & Hudson
 1. 100 ideas that changed advertising, Simon Veksner

www.marketingturkiye.com, www.designobserver.com,www.adage.com (reklam örnekleri) www.adforum.com,www.creativity-online.com, Epica Awards, Kırmızı Ödülleri, Kristal Elma Ödülleri vb Websiteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev, 2 Proje
Sınavlar 1 Vize

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 4 %20
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 2 %20
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         X  
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         X  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         X  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.       X    
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.       X    
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.     X      
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.       X    
8 Tasarım kültürü hakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         X  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.     X      
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         X  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 4 6 24
Seminer ve Sunum      
Proje 2 40 80 
Ara Sınav      
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     216
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,64
Dersin AKTS Kredisi     9