• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Atipik sözleşmelerin derinlemesine öğretilmesi

Dersin İçeriği: 

Atipik sözleşmeler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencinin hazırladığı sunumlar

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Konuya giriş, konu hakkında genel bilgiler
2 Atipik sözleşme kavramı
3 Atipik sözleşmeler ile tipik sözleşmelerin mukayesesi
4 Atipik sözleşmelerin türleri
5 Atipik sözleşmeler dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar
6 Atipik sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
7 Atipik sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
8 Atipik sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
9 Sunum
10 Sunum
11 Sunum
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
15 Sunum
16 Final Sınavı

Kaynaklar

  Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 1993

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 60
Finalin Başarıya Oranı 0 0
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek

 

        X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak

 

        X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak

 

      X  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak

 

X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

 

X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak

 

        X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak

 

        X

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Final 0   0
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6