• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 697
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiş koruma tedbirlerini tüm yönleriyle öğrenmelerini ve koruma tedbirleri arasındaki farkları değerlendirecek bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamak

Dersin İçeriği: 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan koruma tedbirleriyle ilgili hükümler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleriyle ilgili bilgi sahibi olacaktır. 1,4,5,9 1,2,3 A,C
2. Ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleriyle ilgili yargı uygulamasını ve güncel sorunları öğrenebilecektir. 1,4,5,9, 1,2,3 A,C
3. Ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleriyle ilgili olarak bilimsel bir çalışma gerçekleştirebilecektir. 1,4,5,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Genel olarak koruma tedbirleri, koruma tedbirlerinin sınıflandırılması ve özellikleri
2 Koruma tedbirlerinin türleri
3 Yakalama-gözaltı
4 Tutuklama
5 Adli Kontrol
6 Güvence gösterilmesi
7 Arama
8 Elkoyma
9 Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma
10 Şirket yönetimi için kayyım tayini
11 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
12 Gizli soruşturmacı görevlendirme, teknik araçlarla izleme
13 Teknik araçlarla izleme, internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi
14 Tanık koruma tedbiri-gizli tanık, koruma tedbirlerinin sebebiyet verdiği haksızlıkların giderilmesi

Kaynaklar

Ders Notu Centel-Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku., Beta, Kasım 2017
Diğer Kaynaklar Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kazancı Hukuk Yayınları, 1981

Öztürk-Kazancı-Güleç, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin, Eylül 2017

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 0 0
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         X
2 Cumhuriyet tarihi ile ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X        
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.       X  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.                   X
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak X        
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X        
8 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma X        
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         X
10 Mustafa Kemal’in fikir ve ideallerinin tam ve doğru anlaşılması X        

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     160
Toplam İş Yükü / 25 (s)           6,4
Dersin AKTS Kredisi     6