• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 629
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki genel ilkeleri tüm yönleriyle öğrenmeleri

Dersin İçeriği: 

Ceza muhakemesi hukukunun genel ilkeleri başta olmak üzere muhakemenin hazırlanmasına, ispata ve yargılanmamın şekline ilişkin ilkeler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ceza muhakemesi kanunundaki genel ilkelerle ilgili bilgi sahibi olacaktır. 1,4,5,9 1,2,3 A,C
2. Ceza muhakemesi kanunundaki genel ilkelerle ilgili yargı uygulamasını ve güncel sorunları öğrenebilecektir. 1,4,5,9, 1,2,3 A,C
3. Ceza muhakemesi kanunundaki genel ilkelerle ilgili olarak bilimsel bir çalışma gerçekleştirebilecektir. 1,4,5,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Ceza muhakemesi hukuku kavramı ve amacı
2 Ceza muhakemesi hukukunun tarihsel gelişim süreci ve kaynakları
3 Ceza muhakemesi normlarının yorumu
4 Ceza muhakemesi hukukunda kıyas
5 Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından, yer bakımından ve kişi bakımından uygulanması
6 Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerine giriş, hukuk devleti ve ölçülülük ilkesi
7 İnsan haysiyetinin dokunulmazlığı ve adli yargılanma ilkesi
8 Nemo tenetur ilkesi ve aleni yargılanma hakkı
9 Makul sürede yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ve savunma hakkı
10 Tanıkları çağırma ve sorgulama hakkı, yargılama sırasında bir çevirmenin yardımından ücretsiz yararlanma hakkı
11 Denetim muhakemesine başvurma hakkı ve susma hakkı
12 Muhakemenin hazırlanmasına ilişkin ilkeler
13 İspata ilişkin ilkeler
14 Yargılamanın şekline ilişkin ilkeler

Kaynaklar

Ders Notu Centel-Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku., Beta, Kasım 2017
Diğer Kaynaklar Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kazancı Hukuk Yayınları, 1981

Ünver-Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 2017

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 0 0
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.         X
2 Cumhuriyet tarihi ile ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X        
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.       X  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.                   X
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak X        
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X        
8 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma X        
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         X
10 Mustafa Kemal’in fikir ve ideallerinin tam ve doğru anlaşılması X        

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     160
Toplam İş Yükü / 25 (s)           6,4
Dersin AKTS Kredisi     6