• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
LAW 790
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Hukuk alanında yazılan tezler ile ilgili olarak bilimsel yazı yazma yeteneği elde etmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Bilimsel literaturü tarama ve tez yazma tekniklerini öğretir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hukukun konusunu anlatır.   1,2,3,4 A,B
2. Hukuk Araştırmacısı nasıl olunur.   1,2,3,4 A,B
3. Hukukun kaynaklarını irdeler.   1,2,3,4 A,B
4. Kaynakların doğruluğunu tartışır.   1,2,3,4 A,B
5. Bibliyografyanın oluşturulmasını açıklar.   1,2,3,4 A,B

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel Araştırmalarda Amaç Belirlenen metinlerin okunması
2 Tez Danışmanın ve Tez Konusunun Seçimi Belirlenen metinlerin okunması
3 Kaynak Araştırması ve Kaynakçanın Hazırlanması Belirlenen metinlerin okunması
4 Hukukta Bilimsel Yazı Yazmada Biçimsel Koşullar Belirlenen metinlerin okunması
5 Hukukta Bilimsel Yazı Yazmada Biçimsel Koşullar Belirlenen metinlerin okunması
6 Elektronik Kaynak Tarama Yöntemleri Belirlenen metinlerin okunması
7 Atıf Yöntemleri ve Dipnot Belirlenen metinlerin okunması
8 Vize Sınavı  
9 Karar İnceleme ve Tartışma Belirlenen metinlerin okunması
10 Karar İnceleme ve Tartışma Belirlenen metinlerin okunması
11 Karar İnceleme ve Tartışma Belirlenen metinlerin okunması
12 Pratik Çalışma Belirlenen metinlerin okunması
13 Pratik Çalışma Belirlenen metinlerin okunması
14 Pratik Çalışma Belirlenen metinlerin okunması
15 Pratik Çalışma Belirlenen metinlerin okunması
16 Final Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine,  analitik ve eleştirisel düşünce yetisine sahip  olmak.         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.         X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak         X  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 7 2 14
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     64
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     6