• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 744
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Parti sistemleri ile hükümet sistemleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimleri incelemek

Dersin İçeriği: 
Parlamenter rejimin kökeni ve ortaya çıkışı, siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, rasyonelleştirilmiş parlamentarizm, parti sistemleri, hükümet sistemleri, parti sistemlerinin hükümet sistemi üzerindeki etkileri, Türkiye’de parti ve hükümet sisteminin karşılıklı etkileşimi, parti ve hükümet sistemi açısından Cumhurbaşkanının anayasal konumu.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mevcut parti sistemlerini ve özelliklerini, Hükümet sistemlerini ve özelliklerini hem teorik düzeyde hem de uygulama boyutu ile kavramak   1,2,3 A,C
2. Türk parti sisteminin özelliklerini inceleyebilme ve bu sistemin değişik hükümet sistemlerine neden elverişli olduğunu analiz edebilme becerisi kazanmak   1,2,3 A,C
3. Türkiye’de tek partili hükümetlerin ve koalisyon hükümetlerinin ortaya çıkış nedenlerini, bu hükümet tiplerinin etkinlik ve istikrar açısından  değerlendirilmelerini yapabilmek   1,2,3 A,C
4. parti sisteminin yasama ve yürütme fonksiyonları üzerindeki etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanabilmek   1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Parlamenter rejimin kökeni ve partilerin doğuşu  
2 Serbest ve disiplinli partilerin özellikleri  
3 Parlamenter rejimde tek-parti modeli  
4 Parlamenter rejimde iki-parti modeli  
5 ARA SINAV  
6 Parlamenter rejimde çok-parti modeli  
7 Partilerin yasama organının oluşum ve işleyişi üzerindeki etkileri  
8 Partilerin hükümetin oluşum ve işlevi üzerindeki etkileri  
9 Türkiye’de parti sistemini belirleyen dinamikler  
10 1980 sonrası parti sistemindeki gelişmeler ve hükümet sistemine yansımaları  
11 Hükümet ve parti sistemi açısından cumhurbaşkanının konumu  
12 Ödev Sunuşları ve Değerlendirmeler  
13    
14    
15    
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders Notu Ekrem Ali Akartürk,  Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, Yeditepe Ünv. Yayını, 1. Baskı, İstanbul, 2010
Diğer Kaynaklar Maurice Duverger, Siyasal Partiler, Bilgi Yayınevi, 4. Bası Anakara 1993.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 1  
Finalin Başarıya Oranı 1  
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine,  analitik ve eleştirisel düşünce yetisine sahip olmak.         x
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.       x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     x    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek x        
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     x    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak x        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak x        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     x    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       x  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         x

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Final 1 0 0
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6