• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 562
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Anonim ve limited ortaklıklar hukukunda mevzuat ve uygulamadaki güncel gelişmeler ve bunlarla ilgili çeşitli hukuki sorunların ele alınarak değerlendirilmesi

Dersin İçeriği: 

Ders, anonim ve limited şirketlerin önemini, tabi olduğu hükümleri, mevzuatta ve içtihatlardaki gelişmeleri, ayrıca bunların teorik değerlendirmesini yapmayı kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama (Sınav)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci sermaye şirketlerinin önemini kavrayacaktır. 1,3,5,10,11 1,2,3,4 1,2,3
Sermaye şirketlerinin tabi olduğu mevzuattaki gelişme ve değişmelerin hangi yönde olduğunu öğrenmiş olacaktır. 1,2,3,4,5,10 1,2,3,4 1,2,3
Bu değişim ve gelişimlerin, kaynak ülke mevzuatları ile AB Hukuku karşısındaki durumu ile Yargıtay içtihatlarına yansımaları irdelenecektir. . 1,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4 1,2,3
Mevzuat, içtihat ve teori açısından olan ile olması gereken ayrımının yapılması sağlanacaktır.    1,2,4,5,10,11 1,2,3,4 1,2,3

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Şirket türleri ve sınıflandırılması, sermaye şirketleri kavramının tanıtılması, şahıs şirketlerinden başlıca farkları
2 Sermaye şirketlerine de uygulanan genel hükümlerin neler olduğu,özellikle yapısal değişikliker ve şirketler topluluğu kavramları
3 AŞ. ve LtdŞ’nin kuruluşları
4 AŞ’nin zorunlu organı olarak genel kurul ve yönetim kurulu ile ilişkisi
5 AŞ ve LtdŞ’de genel kurulun devredilemez yetkileri
6 Genel kurulların toplantıya çağrılmasında yetkili olanlar ve çağrı usulü
7 Genel kurul toplantı türleri ve yetersayılar
8 Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü ve türleri
9 AŞ. ve LtdŞ’de yönetim
10 AŞ. ve LtdŞ’de temsil
11 Yönetim organı kararlarının hükümsüzlüğü
12 Sermaye şirketlerinde anasözleşme değişikliği
13 Sermaye şirketlerinde sermaye artırımı, türleri ve usulü
14 Perdeyi kaldırma teorisi ve Yargıtay’ın tutumu

Kaynaklar

Ders Notu
  1. Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku

 

Diğer Kaynaklar
  1. Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, AŞ’de GK. Kararlarının Hükümsüzlüğü
  2. Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, AŞ’de Sermaye Artırımı
  3. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku
  4. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Yeni TTK, İlk Tespitler
  5. Prof. Dr. Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Şirket anasözleşmesi örnekleri, genel kurul ve yönetim kurulu karar örnekleri
Ödevler Yazılı ödev ve sunulması
Sınavlar Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev ve Sunum 1 40
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirisel düşünce yetisine sahip olmak.         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hâkim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak     X    
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     X    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 0 0 0
Final 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6