• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 576
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Katılımcılara, sinallagmatik sözleşmeler örnek olarak ele alınmak suretiyle, lafzi yorumdan yola çıkarak kanunun ruhuna ve vicdana uygun çözüm yolları bulma becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 
Sinallagmatik sözleşmelerin kanunda belli bir başlık altında düzenlenmemiş olması sebebiyle bu tür sözleşmelere uygulanabilecek hükümler, bunların şartları ve sonuçları tespit edilecektir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama (Sınav)

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Sinallagmatik sözleşme kavramı
2 Sinallagmatik sözleşmelere ilişkin kanuni düzenlemeler
3 Sinallagmatik sözleşmelere uygulanacak genel hükümler
4 Sinallagmatik sözleşmelere uygulanacak özel hükümler
5 Ödemezlik def’inin şartları
6 Sinallagmatik sözleşmelerde temerrüt
7 Vize sınavı
8 Sinallagmatik sözleşmelerin hükümsüzlük halleri ve sonuçları
9 Sinallagmatik sözleşmelerin hükümsüzlük halleri ve sonuçları
10 Sinallagmatik sözleşmelerde iade talebinin olası dayanakları
11 Sözleşmeye dayalı iade talebi
12 Sebepsiz zenginleşmeye dayalı iade talebi
13 Karşılaştırmalı hukuktaki öneriler
14 Final sınavı

Kaynaklar

Kanunlar, Ders Kitapları, Monografiler, Makaleler, Şerhler, Yabancı Kaynaklar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize 1 %40
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirisel düşünce yetisine sahip olmak.         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hâkim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak   X      
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek   X      
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)     42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)     0
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü 14 ders Haftada      3 saat 42 saat
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi 6