• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
LAW 575
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Anonim ortaklıklarda pay senedi türünün dönüştürülmesini ilgilendiren çeşitli hukuki sorunların karşılaştırmalı hukukla birlikte irdelenmesi

Dersin İçeriği: 
Ders, pay senetlerinin türlerini, bunların birbirine dönüştürülmesini, dönüştürme konusunda dünyada ve Avrupa’daki güncel gelişmeleri, Mali Eylem Görev Gücü’nü (MEGG/FATF), pay senetlerinin bastırılmasını, pay senetlerinin şeklini, bunların devrini, devrin sınırlandırılmasını ve pay defterini değerlendirmekte ve incelemektedir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama (Sınav)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci pay senedi türlerini tanıyacaktır. 1,5,10,11     1,2,3,4 1,2,3
Pay senetlerinin dönüştürülmesi sürecini uygulamasıyla ve MEGG’nün kararlarıyla birlikte öğrenmiş olacaktır. 1,2,3,4,5,6,9,10     1,2,3,4 1,2,3
Pay senetlerinin tür değiştirmesine ilişkin dünyadaki ve Avrupa’daki gelişmeleri biliyor olacaktır. 1,2,3,4,5,6,7,8,10     1,2,3,4 1,2,3
Pay senetlerinin pay defteriyle ilişkisini öğrenmiş olacaktır. 1,2,4,5,10,11     1,2,3,4 1,2,3

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Anonim ortaklıkta pay senetleri ve türleri hakkında genel açıklamalar
2 Kıymetli evrak hukukunda tahvil
3 Pay senetlerinin dönüştürülmesi konusunda Türk Hukuku’nda geçmişte kabul edilen düzenlemeler
4 6102 s.lı TTK’da pay senetlerinin türlerinin dönüştürülmesine dair düzenleme
5 Pay senetlerinin bastırılması
6 Pay senetlerinin şekli
7 Pay senetlerinin devri, devrin sınırlandırılması ve pay defteri
8 MEGG’nin tarihçesi ve tavsiye kararları
9 Türkiye’nin MEGG ile ilişkilerinin geçmişi ve güncel durumu
10 İsviçre’de FATF’nin etkisi ile İsviçre Hukuku’nda yapılan değişikliklerin ve değişiklik taslaklarının incelenmesi
11 AB ile FATF ilişkisi ve AB Hukuku’nda tür değiştirme
12 Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde uygulanan dönüştürme süreci
13 Türkiye’nin pay senetlerinin dönüştürülmesi sürecinde karşılaşacağı hukuki problemler
14 Türkiye’nin pay senetlerinin dönüştürülmesi sürecinde karşılaşacağı hukuki problemlere çözüm önerileri

Kaynaklar

Ders Kitabı M. Bahtiyar: Ortaklıklar Hukuku; H. Domaniç: Anonim Şirketler Hukuku Şerhi; O. İmregün: Anonim Şirketler; R.Poroy, Ü. Tekinalp, E. Çamoğlu: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku
Diğer Kaynaklar Fırat Öztan: Kıymetli Evrak Hukuku; M. Bahtiyar: Kıymetli Evrak Hukuku; Ali Murat Sevi: Anonim Ortaklıkta Payın Devri

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Hisse senetleri örnekleri, kambiyo senetleri örnekleri
Ödevler Yazılı ödev ve sunulması
Sınavlar Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev ve Sunum 1 50
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirisel düşünce yetisine sahip olmak.         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hâkim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak         X
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak       X  
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak   X      
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 0 0 0
Final 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6