• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 504
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Örgüt içindeki bireysel ve toplu iş hukuku, sendikalar hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu kapsamaktadır. İş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları, işin düzenlenmesi, iş sağlığı ve işçi güvenliği incelenmektedir. Aynı zamanda uluslararası geçerlilikteki iş hukukunun incelenmesini kapsamaktadır.

Dersin İçeriği: 

İş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesi ve türleri, işin düzenlenmesi, sosyal güvenliğin genel esasları, işçilerin sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, memurların sosyal güvenliği, işsizlik sigortası kanunu hükümleri dersin konuları arasındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İş ve işveren ilişkilerini düzenlemeyi öğrenir 1,2,3,5,10 1,2,3,4 A,B,D
Sosyal güvenlik belgeleri düzenlemeyi öğrenir. 14,15,16 1,2,5 A,B
İş sözleşmesi ve benzeri yazılı metinleri hazırlayabilmek 12,14,15 1,2,3,4,5 A,B,C
Toplu iş hukukunun sorunlarını tartışabilme 8,10,11 1,2,3,4 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1. Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
2. İş hukukunun kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
3. İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun özellikleri ve kapsamı. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
4. İş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş sözleşmesi. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
5. İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
6. İş sözleşmesinin özellikleri, türleri, devri. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
7. İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
8. Vize sınavı Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
9. İş sözleşmesinden doğan borçlar. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
10. İş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
11. İş hukukunda dinlenme süreleri. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
12. İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları. Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
13. Sendikalar Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.
14. Final Ders kitabının ilgili bölümü okunacaktır.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı               Instructors notes
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    20
Kısa Sınav/Ödev    20
Dönem Ödevi    60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X        
2 İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.   X      
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 5 10
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     9