• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
HRM 508
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste öğrenci bilişim sistemlerinin insan kaynakları fonksiyonları bazında nasıl kullanacağını anlar.

Dersin İçeriği: 

İşletmelerin temel süreçlerini tanıyarak, strateji geliştirmede yönetimsel ve organizasyonel unsurları tanıyarak, güncel teknolojilerin nasıl kulanılabileceğini örnekleriyle incelemek

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev C: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğretim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Güncel bilişim sistemlerini, bu sistemleri etkileyen teknolojik, organizasyonel, sosyal ve yönetimsel eğilimleri anlama 1, 2, 4 1,2,3 A,C
2) Günümüzde kullanılan bilişim sistemlerini listeleyebilme 1, 2, 9 1,2,3 A,C
3) İşletmelerin amaçlarına uygun bilişim sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve kullanıma açımlası süreçlerini anlama 5,6, 8 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Günümüz bilişim sistemleri İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
2 Küresel E-İş’te Bilişim sistemlerinin kullanımı İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
3 Bilişim sistemleri, organizasyonlar ve strateji İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
4 Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
5  Bilişim sistemleri altyapıları ve güncel teknolojiler İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
6 Vize İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
7 İş zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi İlgiliÜniteler
8 Bilişim sistemlerinin güvenliği İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
9 Operasyonel mükemmeliyet ve müşteriyi yaından tanıma: kurumsal uygulamalar

 

İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
10

E-Ticaret: Dijital pazarlar,dijital ürünler

İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
11 Bilgi yönetimi, karar almayı geliştirme İlgiliÜnitelerveÖrnekOlaylar
12 Bilişim sistemleri tasarlama ve gerçekleştirme İlgiliÜniteler
13 Proje İlgiliÜniteler
14 Final İlgiliÜniteler

Kaynaklar

KAYNAKLAR
DersNotu Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon, 2010, “Management Information Systems: Managing the Digital Firm”, 11th Edition, Prentice-Hall. Inc.
DiğerKaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Örnek Olaylar
Ödevler Örnek Olaylar
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev

 

1 25
Ara Sınav 1 50
Case Analysis 15 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasebe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X    
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X        
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin bir şekilde katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurumiçi, gerekse kurumdışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X        

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İşYükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınavhaftasıdahildir: 16x toplamderssaati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Önçalışma, pekiştirme) 16 3 48
Vaka Analizi 15 1 15
Ara Sınav 4 1 4
Ödev 1 8 8
Final 1 3 3
ToplamİşYükü     136
ToplamİşYükü / 25 (s)     6,04
Dersin AKTS Kredisi     8