• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
HRM 598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı bilimsel araştırmanın önemini vurgulamak ve öğrencilerin bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak işe ilişkin karar almalarını sağlamaktır. Bir diğer amaç ise, öğrencilere, modern organizasyonlarda yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları potansiyel etik sorunları, kendilerini gösterebilecek etik ikilemleri anlamalarını ve bu ikilemlerin pratikte daha etkili bir şekilde ele alınabileceği yolları önermektir.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin temel amacı, bilimsel düşünce ve çıkarımların nasıl oluşturulduğunu ve bilimsel araştırmaların temel süreçlerinin neler olduğunu anlaşılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda ders “Bilim Nedir?” sorusu ile başlayarak bu soruya cevap vermeye çalışan farklı teori ve yaklaşımlar incelenecektir. Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar irdelendikten sonra bilimsel çıkarımın önemi ve farklı çeşitleri üzerinde durulacaktır. Ardından araştırma sorusu nasıl oluşturulur, literatür taraması  nasıl yapılır, hipotez nasıl oluşturulur ve araştırma tasarımında nelere dikkat edilir konularına  değinilecektir. Dersin son iki haftasında da basılmış, bilimsel makaleleri analiz ederek bilimsel düşünce mantığını nasıl geliştirildiği ve bilimsel çalışmaların temel basamaklarını nasıl kurgulandığı uygulamalı olarak gösterilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Araştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Araştırmanın dayandığı bilimsel yaklaşımları açıklar. 1,2,3 A,C
2) Bilimsel araştırma yazarken başka kaynaklardan yararlanarak kurallara uygun biçimde alıntı yapar ve referans gösterir. 1,2,3 A,C
3) Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir. 1,2,3 A,C
4) Değişkenleri kullanarak araştırmanın amacına uygun hipotez yazabilir. 1,2,3 A,C
5) Araştırmanın amacına uygun olarak araştırma dizaynı oluşturabilir. 1,2,3 A,C
6) Araştırmaya uygun olan veri toplama yöntemlerini kullanarak sahadan veri toplayabilir. 1,2,3 A,C
7) Sahadan topladığı verileri uygun analizlerle test edebilir. 1,2,3 A,C
8) Elde ettiği sonuçlar doğrultusunda varolan problemi çözmek için çözüm yolları geliştirebilir. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ-ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN BİLİMSEL ALT YAPISI Bilimsel Yaklaşımlar
 

2

ARAŞTIRMA SÜRECİ 1  
3 ARAŞTIRMA DİZAYNI Alıştırmalar
4 Özel sektörün veya kamu sektörünün, çeşitli organizasyonel bağlamlarda (özellikle yöneticilerin) karşılaşabileceği etik ikilem türleri  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Literatür taramasına dayalı teorik çerçeve yazımı
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Proje 1 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X          
2 İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.   X        
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X  
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X      
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X        
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X      
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 12x toplam ders saati) 12 4 68
Sınav 1 20 20
Proje 4 15 60
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6