• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

İnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarına ilişkin temel bilgi ve uygulamaların stratejik bakış açısı çerçevesinde ortaya konulması.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar, insan sermayesinin önemi İşletmelerinin yönetiminde insan kaynakları profesyonellerinin rolünü, işe alım, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri, fayda maliyeti gibi güncel konularının yönetim yollarını anlatmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bir işletmenin insan kaynağı planlamasını tasarlayabilecektir. İş tanımlarını hazırlar. İş değerleme formları oluşturur. İşe alım sürecini hazırlar. Performans değerleme sistemini formüle eder. 1,7,8,13,15 1,3,2 A,B,C
2. Personelin gelişimi ile ilgili faaliyetleri düzenleyebilecektir. Personelin işe oryantasyonu ile ilgili çalışmaları tasarlar. Personelin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlar. Personel için kariyer planları önerir. 2,7,8,10,9,12 1,3,5 A,B,C
3. İşe alma ve işten çıkarma, emeklilik işlemlerini yasal çerçeve içinde düzenler. Kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplar. 2,4,5,11 1,2,4 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1.  İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
2. İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
3. İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
4. İnsan kaynakları Yönetiminde Planlama  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
5. İnsan kaynakların Yönetiminde Seçme ve Yerleştirme  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
6. İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
7. Vize Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
8. İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlaması  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
9. İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
10. İş tasarımı Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
11. İş tasarımı Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
12. Vaka Çalışması  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi  Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
14. Final Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı                Human Resource Management,. 13th Edition. Robert L. Mathis. John H. Jackson
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    60
Kısa Sınav/Ödev    20
Dönem Ödevi    20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4
1 İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X      
2 İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.   X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.        
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X  
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X  
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.        
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     8