• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT529
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dünyada 1900’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan post-modernizm anlayışını yaratan siyasi ve sosyal dinamikler üzerinde durmak; postmodernizmin Batı ve Türk edebiyatındaki yansımalarını örnekleri ile ayrıntılı olarak incelemek ve değerlendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Postmodernizm, 20.yy’ın ikinci yarısında hayatın ve sanatın her alanında ciddi bir ivme kazanmıştır. Edebiyata yansıması ise edebiyat sanatı ve bilimi için çığır açıcı bir gelişme olarak nitelendirilmektedir. Bu derste postmodernizm ve edebiyat ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Batı ve Türk edebiyatında postmodernizm örnekleri ayrıntılı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A

7) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A

8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Postmodernizmin Tarihsel Gelişimi

 

 

2

Postmodernizmin Tarihsel Gelişimi (devam)

 

 

3

Postmodernizmin Tarihsel Gelişimi (devam)

 

 

4

Postmodernizmin Tarihsel Gelişimi (devam)

 

 

5

Postmodernist Edebiyat Anlayışı

 

 

6

Postmodernist Edebiyat Anlayışı (devam)

 

 

7

Ara sınav

 

 

8

Kafka / Dönüşüm

 

 

9

Thomas Mann / Büyülü Dağ

 

 

10

Oğuz Atay / Tutunamayanlar

 

 

11

Orhan Pamuk / Beyaz Kale

 

12

Elif Şafak / Araf

 

13

İhsan Oktay Anar / Yedinci Gün

 

14

Genel tekrar

 

15

Final sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar.

Niall Lucy, Postmodern Edebiyat Kuramı.

İsmet Emre, Postmodernizm ve Edebiyat.

Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler.

Kubilay Aktulum, Parçalılık, Metinlerarasılık.

Yıldız Ecevit, Ben Buradayım.

Franz Kafka, Dönüşüm.

Thomas Mann, Büyülü Dağ.

Oğuz Atay, Tutunamayanlar.

Orhan Pamuk, Beyaz Kale.

Elif Şafak, Araf.

İhsan Oktay Anar, Yedinci Gün.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Öğrenciye haftalık okumalar verilir.
Sınavlar Dönem içinde bir ara sınav ile dönem sonunda bir final sınavı yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 6-7 40
Ödev   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         X
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.         X
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         X
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Okumalar

12

2

24

Kütüphane/İnternet Çalışması

10

2

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

        169

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

169/25: 6.7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7