• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT 512
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu derste sinema ve edebiyat arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Sinema, başlangıcından bu yana romandan etkilenmiştir. Bu derste, romanda ve sinemada üslup sorunsalı değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Roman analizini tanır. 1,2,3 A,C
2) Film analizini tanır. 1,2,3 A,C
3) Romandan sinemaya geçişte hangi öğelerin değiştiğini ortaya koyar. 1,2,3 A,C
4) Okuduğu romanın filmine eleştirel bir bakış kazanır. 1,2,3 A,C
5) Okuduğu roman ile izlediği filmin üslup özelliklerini belirler. 1,2,3 A,C
6) Roman ile filmin üslup özelliklerini karşılaştırır. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş   
2 İki yakın disiplin: sinema ve edebiyat  
3 İki yakın disiplin: sinema ve edebiyat  
4 Film ve romanın farklı yönleri  
5 Film ve romanın farklı yönleri  
6 Film: Venedikte Ölüm ve roman  
7 Film: Günden Kalanlar ve roman

 

 
8 Film: Saatler ve roman  
9 Film: Madam Bovary ve roman  
10  

Film: 1984 ve romanı

 
11 Film: Ruhlar Evi ve roman  
12 Film: Otomatik Portakal ve roman  
13 Film: Zorba ve roman  
14 Film: Dava ve roman  
15 Genel değerlendirme  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Programında Yüksek Lisans derecesi alan bir öğrenci,

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.     X    
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         X
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ödev 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     175/25: 7
Dersin AKTS Kredisi     7