• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT599
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, öğrencileri bir konu etrafında düşünmeye yöneltmek ve onlara araştırma yollarını ve tekniklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği: 

Tez yöneticisinin danışmanlığında bitirme tezi konusu belirlenir, gerekli okumalar yapılır, veri toplanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir. 1,2,3 A,C
2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler. 1,2,3 A,C
3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir. 1,2,3 A,C
4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır. 1,2,3 A,C
5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir. 1,2,3 A,C
6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir. 1,2,3 A,C
7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 1,2,3 A,C
8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tez konusu üzerine öğrenciyle fikir alış-verişinde bulunma  
2 Tez konusu üzerine öğrenciyle fikir alış-verişinde bulunma  
3 Konuyu belirleme çalışmaları  
4 Konuyu belirleme çalışmaları  
5 Konuyu belirleme çalışmaları  
6 Tezi konusunu belirleme

 

 
7 Öğrencinin konu üzerine okumalarının değerlendirilmesi  
8 Öğrencinin konu üzerine okumalarının değerlendirilmesi  
9 İzlenecek yolun tespiti  
10 Kullanılması gereken kuramsal çerçevenin tespiti  
11 Kullanılması gereken kuramsal çerçevenin tespiti  
12 Öğrencinin gerekli okumaları  
13 Öğrencinin gerekli okumaları  
14 Öğrencinin gerekli okumaları  
15 Öğrencinin okumalarının değerlendirilmesi   
16 Öğrencinin okumalarının değerlendirilmesi ve yazım aşamasına geçilmesi.  

Kaynaklar

Yapılacak teze ve araştırma yöntemlerine dair kaynak eserler.

Değerlendirme Sistemi

Ödevler Öğrencinin tez konusunu belirlemesi ve yazım sürecine geçişi titizlikle izlenir.
Sınavlar Öğrencinin teze ilişkin kaynaklara ulaşıp ulaşamadığını kontrol etmek üzere yazılı ve sözlü yoklamalar yapılır.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.   X        
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar. X          
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar. X          
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Okumalar 20 6 120
Sunumlar/Değerlendirmeler 7 2 14
Kütüphane/İnternet araştırması 30 6 180
Final 1 300 300
Toplam İş Yükü (1 Dönem)      750 
Toplam İş Yükü      1500/25: 60
Dersin AKTS Kredisi     60