• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT 525
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Türk Edebiyatı, Tanzimat’ın ilânınından sonra Batı edebiyatı ile tanışır. Batı edebiyatından çeviriler yapılır. Özellikle hikâye-roman ve Batılı tarzda şiirler yazılmaya başlanır. Batı’da ortaya çıkan edebi akımlar takip edilir. Bu akımlara uygun eserler yazılmaya çalışılır. Bu derste Tanzimat’tan sonra Türk edebiyatı ile Batı edebiyatı arasında kurulan ilişkinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Tanzimat, Türk toplumu için çok derin anlamlar ihtiva etmektedir. Türk edebiyatı Tanzimat devrinde büyük ölçüde Batı edebiyatını örnek alır. Yavaş yavaş Batılı bir kimlik kazanır. Batı edebiyatından çeviriler yapılır. Yeni öğrenilen edebi türlerde ilk telif eserler verilir. Bu derste Türk edebiyatı ile Batı edebiyatı arasında 19.yy’da başlayan ilişki ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir. 1,2,3 A,C
2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler. 1,2,3 A,C
3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.  1,2,3 A,C
4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır. 1,2,3 A,C
5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir. 1,2,3 A,C
6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.  1,2,3 A,C
7) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.  1,2,3 A,C
8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 

 

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanzimat Dönemi’nin siyasi ve sosyal fonu  
2 Tanzimat Döneminde Batı edebiyatından yapılan ilk çevirilerin mahiyeti  
3 Tanzimat Döneminde Batı edebiyatından yapılan ilk çevirilerden örnekler ve bu örneklerin ayrıntılı olarak incelenmesi  
4 Tanzimat Döneminde Batı edebiyatından yapılan ilk çevirilerden örnekler ve bu örneklerin ayrıntılı olarak incelenmesi (devam)  
5 19.yy’da Batı’dan öğrenilen edebi türlerde (özellikle hikaye-roman ve Batı şiiri) verilen ilk telif eserlerden örnekler ve bu örneklerin ayrıntılı olarak incelenmesi   
6 19 yy’da Batı’dan öğrenilen edebi türlerde (özellikle hikaye-roman ve Batı şiiri) verilen ilk telif eserlerden örnekler ve bu örneklerin incelenmesi (devam)   
7 19.yy’da Batı’dan öğrenilen edebi türlerde (özellikle hikaye-roman ve Batı şiiri) verilen ilk telif eserlerden örnekler ve bu örneklerin incelenmesi (devam )  
8 Ara Sınav  
9 Batı edebiyatı akımları ve bu akımların Türk edebiyatına etkilerinin örnekler üzerinden ayrıntılı olarak incelenmesi   
10 Batı edebiyatı akımları ve bu akımların Türk edebiyatına etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi (devam)  
11 Batı edebiyatı akımları ve bu akımların Türk edebiyatına etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi (devam)  
12 Batı edebiyatı akımları ve bu akımların Türk edebiyatına etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi (devam)

 

 
13 Batı edebiyatı akımları ve bu akımların Türk edebiyatına etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi (devam)  
14 Genel Tekrar   
15 Final

 

 

Kaynaklar

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. 

Prof. Dr. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri.

Gül Mete Yuva, Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynakları.

İsmail Çetişli. Batı Edebiyatında Edebi Akımlar

İlk Çeviri, Telif Eser ve Batı edebiyatı akımlarına göre seçilmiş örnekler

Materyal Paylaşımı

Ödevler Öğrenciye haftalık okumalar verilir.
Sınavlar Dönem içinde bir ara sınav ile dönem sonunda bir final sınavı yapılır. 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 6-7 40
Ödev   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         X
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.         X
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         X
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 6 6
Okumalar 12 2 24
Kütüphane/İnternet Çalışması  10 2 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü             195
Toplam İş Yükü / 25 (s)     195/25: 7.8
Dersin AKTS Kredisi     8