• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT 524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders tarihte Osmanlı Türkleri ile ilişkilerin Balkanlar ve Orta Avrupa’da, özellikle Slovakya, Macaristan, eski Yugoslavya, Romanya, Arnavutluk ve Bulgaristan’da ulusal edebiyatların ortaya çıkışını nasıl etkilediğini inceleyecektir.

Dersin İçeriği: 

Okumalar erken modern döneme ait tutsaklık ve yolculuk anlatılarıyla başlayıp Osmanlı tarihinin modern ve postmodern imajları ile tamamlanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İmgebilim çalışmalarının tarihini inceler.   1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
2) Öğrencilerin imgebilim çalışmalarının düşünsel ve kültürel geri planı üzerine bilgi edinmelerini sağlar. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
3) Öğrencileri Avrupa edebiyatında Türk imgesini daha iyi anlamaları için gereken eleştirel yaklaşım, disiplinlerarası bakış ve çözümleme becerileri ile donatır. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
4) Edebiyatta Türk imgesinin farklı tanımlarını inceler. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
5) Karşılaştırmalı edebiyatta farklı duruşları karşılaştırır. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
6) İngiliz ve Türk edebiyatında farklı görüşleri karşılaştırır.  1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Sınır Oryantalizmi: A. Gingrich  
3 Tarihsel Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (1. Bölüm)  
4 Metaforik Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (2. Bölüm)  
5 Imgebilim (imagoloji): C. MacMillan & J. Leerssen  
6 Mitsel Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (3. Bölüm)  
7 Üstkurmacasal Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (4. Bölüm)  
8 Mekan ve kimlik: C. Magris  
9 Balkan Oryantalizm: P. Istrati & M. Spiridon  
10 Balkanizm: M. Todorova  
11 VİZE SINAVI  
12 Modernist Oryantalizm: K. Said  
13 Ulusal mitler: I. Andrić  
14 Post-Oryantalizm: V. Bajac & T. Longinović  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Panait Istrati, Kyra Kyralina

Kurban Said, İstanbullu kız

Ivo Andrić, Drina köprüsü

Vladislav Bajac, Hamam Balkaniya

Diğer Kaynaklar Andre Gingrich, “Frontier Myths of Orientalism”

Charles Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi

Catherine MacMillan, “Images of the Turk in Europe”

Joep Leerssen, “Imagology: History and Method”

Claudio Magris, Tuna boyunca

Monica Spiridon, “Identity Discourses on Borders in Eastern Europe”

Maria Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek

Tomislav Longinović, “Post-Oryantal Durum”

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum (20) + Vize (20) 1 40
Derse Katılım 1 20
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI    60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi     X      
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi       X    
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi    X        
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci   X        
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X    
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X    
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   X        
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X    
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi        X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Sunum 1 20 20
Final Ödevi 1 35 35
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7