• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ECON 607
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders iktisadi düşüncenin gelişiminde iz bırakmış iktisatçıların nasıl düşündüklerini ve nasıl analiz yaptıklarını inceler. İktisadi düşüncenin modern iktisadi analize doğru düz bir hat şeklinde gelişmediğini göstermeye çalışır. İktisadın gelişimi, yoğun tartışmalara rağmen, dilde ve özde kimi zaman çözümlenip, kimi zaman çözümlenemeyen sıçramalar ve geri dönüşlerle karışık bir şekilde olmuştur. Dersin amacı öğrencilerin bu karmaşık tarihi anlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders iktisadi analizin Aristoteles ve Thomas Acquinas'a uzanan başlangıcından hareketle klasik öncesi iktisatçılara, Mercantilistlere ve Fizyokratlara döner. Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx üzerinden klasik iktisat detaylı bir şekilde incelenir. Neoklasik iktisadın temsilcileri olarak Léon Walras ve Alfred Marshall incelendikten sonra bu iktisadın eleştirisine, önce Keynesyen iktisada sonra da sermaye teorisi tartışmalarına dönülür. Son iki ders modern gelişmelere ayrılmıştır. Önce Piero Sraffa ve onun elinde klasik iktisadın yeniden canlanışını, sonra da Evrimci ve Kurumsalcı yaklaşımlar tartışacağız.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimsel bilginin düz bir çizgi şeklinde gelişmediğinin kopuşlar ve geri dönüşlerle geliştiğini anlamak. 1,2,3,4,5 1, 2, 3 A,C
İktisadi düşüncenin gelişiminin klasik anlayıştan neoklasik anlayışa doğru bir evrilme olmadığını anlamak.  1,2,3,4,5 1, 2, 3 A,C
Klasik iktisadın yapısının neoklasik iktisadın yapısından farklı olduğunu anlamak. 1,2,3,4,5 1, 2, 3 A,C
Neoklasik sentez ve Keynes’in makroiktisadi yaklaşımına mikro temeller oluşturma şeklinde ortaya çıkan çeşitli sentez çabalarına rağmen, Keynes’in analizinin yapısının neoklasik analizden farklı olduğunu anlamak. 1,2,3,4,5 1, 2, 3 A,C
Sosyal ve politik gelişmelerle iktisat teorilerinin gelişmeleri arasındaki bağlantıyı anlamak. 1,2,3,4,5 1, 2, 3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klasikler Öncesi İktisatçılar I: Aristoteles ve Aquina'lı Thomas'dan Skolastiklere Screpanti and Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Ch. 1.1.  
2 Klasikler Öncesi İktisatçılar II: Merkantilistler Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Chs. 1.2 and 1.3.                                                                            Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 2.2.
3 Klasikler Öncesi İktisatçılar III: Fizyokratlar Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought,    Ch. 2.1.                                                                         Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 2.3.
4 Klasik İktisatçılar I: Adam Smith Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Chs. 2.2 and 2.3.                                                                         Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 3.
5 Klasik İktisatçılar II: David Ricardo Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Chs. 3.1 and 3.2.                                                                         Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 4.
6 Klasik İktisatçılar III: Karl Marx Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought,     Ch. 4.                                                                         Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 5.
7 Klasik İktisadın Yapısı, Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkışı ve Neoklasik İktisadın Yapısı Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought,     Ch. 5.1.                                                                         Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Chs. 6 and 7.1-3.
8 DÖNEM ORTASI SINAVI  
9 Neoklasik İktisat I: Léon Walras (Lausanne Ekolü) Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought,    Ch. 5.3.                                                                         Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 7.4-5
10 Neoklasik İktisat II: Alfred Marshall (Cambridge Ekolü) Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought,    Ch. 6.1-2.                                                                         
11 Neoklasik İktisadın Eleştirisi I: Eksik İstihdam Dengesi ve John Maynard Keynes Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Ch. 7.2-3.                                                              Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Chs. 10 and 11.                                                                   
12 Neoklasik İktisadın Eleştirisi II: Sermaye Teorisi Tartışması  Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Ch. 11.2.1-2.                                                      Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 8.                                                                   
13 Modern Alternatifler I: Piero Sraffa ve Klasik Politik İktisadın Yeniden Canlanışı Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought,        Ch. 11.2.3.                                                                              Lefteris Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Ch. 8.                                                                   
14 Modern Alternatifler II: Evrimci ve Kurumsalcı Yaklaşımlar  

Kaynaklar

TAVSİYE EDİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought, Oxford University Press, 1993                                                                                                 Lefteris Tsoulfidis Competing Schools of Economic Thought,
 Berlin and New York: Springer Verlag, 2005.                               
Diğer Kaynaklar Ingrid Hahne Rima, Development of Economic Analysis, Irwin, 1967. 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders kitapları, kitaplar, dergi makaleleri, ders notları.
Ödevler  
Sınavlar Bir Dönem Ortası bir de Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0  
Ödevler 1 50
  Toplam 100
Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
Yıl İçi Çalışmalarının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI    
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi    
    1 2 3 4 5    
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x    
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x    
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;     x        
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x    
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x    
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;     x        
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x        
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler.   x          

ECTS

AKTS / ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyet Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Dönem Ortası Sınavı 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 3 9
Ödev 2 7 14
Dönem Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,52
Dersin AKTS Kredisi     10