• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

TEZLİ PROGRAM TEZSİZ PROGRAM
7 Ders + Seminer + Tez = Toplam 21 Kredi (6 Dönem) 10 Ders + Mezuniyet Projesi = Toplam 30 Kredi (3 Dönem)
Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Akademik Programı için https://sbe.yeditepe.edu.tr/tr/sanat-yonetimi-yuksek-lisans-programi/der... adresini ziyaret edebilirsiniz.

Programın amacı, müze ve sanat galerisi yöneticileri, küratörler, sergi yöneticileri, festival/bienal yöneticileri yetiştirmektir. Program, müzeler, kar amacı güden ve gütmeyen galeriler ve sanat kurumları ile işbirliği ve bölgesel sanat programları, kamusal sanat projeleri ve sanat festivali/bienallerinde profesyonel ve gönüllü çalışmalar yapmayı da içermektedir. Organizasyonların değerini ve güvenirliğini arttıracak stratejilere ve yönetimsel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanan Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başarılı bir sanat yönetimi için çağdaş sanatın en yeni konularını öğrencilere uluslararası deneyimli akademisyenlerle aktarmayı birincil hedef saymaktadır.

Sanat Yönetimi Anabilim Dalı; 

 • Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.
 • Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.
 • Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat, kültür ve estetik bilgisine sahiptir.
 • Takım çalışmasının bilincindedir, gerekli konumlardaki profesyonelleri ikna ederek sanatsal çalışmaların aşamalarını planlar.
 •  Gelişmiş ve sanat sektöründe öncü role sahip ülkelerin sanat politikaları ile ilgili bilgi sahibidir.
 • Alanında geçerli ve gerekli hukuki bilgiye sahiptir.
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeler oluşturabilir ve bunun için bir ekip oluşturabilecek donanıma sahiptir.
 • Kültür sanat projelerini hayata geçirebilmek için gerek duyulan sponsorluk, bağış, telif hakları ve satış gelirleri konularında bilgi sahibidir.
 • Kültür ve sanat sektörlerinin oyuncuları hakkında bilgi sahibidir ve sanat kurumlarında çalışanların görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunları tanır.
 • İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.
 • Sanat kurumlarını ve etkinliklerini takip ve ziyaret eden izleyici profili hakkında bilgi sahibidir ve bu sayının arttırılması için pazarlama ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanır ve geliştirir.
 • Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.

Vizyon Misyon

Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz Programı, bölümde eğitim alan öğrencileri
sanat ve kültür alanındaki çalışmalara profesyonel olarak hazırlamayı amaçlayan bir programdır.
Yönetim becerisi ile sanatsal kuramın zengin bir karışımı içeren program, sanat ve kültür yönetimi
tekniklerinin yanı sıra organizasyonel yapı ve personel yönetimi, güncel sanat konuları, fon bulma,
küratöryel çalışmalar, sergi yönetimi, sanat ve kültürde basın iletişimleri, müze yönetimi, galericilik,
sanat yazarlığı ve eleştirmenliği, kamusal sanat, sanat hukuku, medya sanatı NFT ve metaverse
alanları, sahne sanatları işletmeciliği, müzik endüstrisinde prodüksiyon ve sanat pazarlamasını da
içermektedir. Müfredat öğrencilere deneyimli akademisyenlerin rehberliğinde dijitalleşen dünyada
sanat ve kültür alanında proje oluşturma ve gerçekleştirme aşamalarını da kapsamlı olarak öğretir. Ek
olarak, program galeri ve müze yöneticiliği, küratörlük, sergi tasarımı, sahne sanatları bilgisi ve
çağdaş sanat ile sanat teorilerine ilişkin kuramsal kavrayışa yer verir. Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek
Lisans programı, öğrencilere Sanat ve Kültür Yönetimi alanında önemli kariyer fırsatları sunan öncü
bir programdır. Bu noktada programın müfredatı alanın en güncel dinamiklerine göre düzenli olarak
yenilenerek, sanat ve kültür sektörüne, profesyonel iş ortamına hazırlanan öğrencileri donanımlı bir
eğitim ile sanat ve kültür yöneticisi olarak hazırlar.

Başvuru Koşulları

 

 • 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversiteleri lisans programlarından mezun olmak
  2. Üniversitemiz tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olmak
  koşulları aranmaktadır.
  Yabancı dil bilgisi için TOEFL iBT sınavından son iki yıl içinde en az 66 ya da YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan almış olmaları koşulu aranacaktır. Belirtilen yabancı dil puanları olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip başarılı olmaları, olamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir.
  Bunlara ek olarak Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvurularda ALES şartı aranmamaktadır.
 • Başvuru için Yapılması Gerekenler: Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvurular https://sbe.yeditepe.edu.tr adresi üzerinden 'Online Başvuru' sekmesinden yapılmaktadır.
  Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru sırasında istenilen belgeler Arş.Gör. Melike Bayık veya Arş.Gör. Öykü Demirci Bacanakgil'e e-posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
  melike.bayik@yeditepe.edu.tr oyku.demirci@yeditepe.edu.tr
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler: 2 adet Referans mektubu (Türkçe veya İngilizce yazılabilir.)
  1 akademik
  1 çalışılan veya çalışılmış olunan kurumdan alınmış
 • CV (Varsa alan ile ilgili gerçekleştirilen projeler buraya eklenebilir.)
 • Niyet Mektubu (500 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe veya İngilizce yazılabilir.)
 • Burslar ve Program Ücretleri: Yeditepe Üniversitesi'nin aday öğrencilere sağladığı burs olanakları ile ilgili bilgi almak için https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari adresini ziyaret edebilirsiniz. Tezli ve Tezsiz program ücretleri için https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • Gerekli Adresler: Program başvurusu esnasında yaşanabilecek teknik konular, kayıt ve onay gibi sorularınız için sbeyukseklisans@yeditepe.edu.tr adresine e-posta yolu ile ulaşabilirsiniz. Burslar, ödemeler ve mali konular ile ilgili sorularınız için mali.destek@yeditepe.edu.tr adresine e-posta yolu ile ulaşabilirsiniz. Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı ile ilgi tüm sorularınız için
  Araştırma Görevlisi Melike Bayık (melike.bayik@yeditepe.edu.tr)
  Araştırma Görevlisi Öykü Demirci Bacanakgil (oyku.demirci@yeditepe.edu.tr)
  e-posta yolu ile ulaşabliirsiniz.

Bologna