• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART523
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkili olmuş eleştirmen ve teorisyenlerin metinlerini inceleyerek çağdaş sanatta eleştirel düşünceye genel bir bakış sağlamaktır. Ders, her hafta kendi zamanının sanatına eleştirel bir yaklaşım getirmiş temel bir metni inceleyerek öğrencilere modernizmden küresel çağdaş sanata geçişte değişen düşünme biçimlerini tanıtmayı hedeflemektedir. Bu metinler derste ilgili sanat yapıtları, sergiler ve kurumlarla ilişkili olarak tartışılacaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders, kronolojik ve eksiksiz bir değerlendirme sunmak yerine, halen çağdaş sanat pratiği ve eleştirisini şekillendirmeye devam eden eleştirel ve bağlamsal çerçevenin oluşmasına neden olmuş temel tarihsel anları inceleyecektir. Soğuk Savaş döneminde Amerika’da New York Modern Sanat Müzesi’nin hegemonik rolü ve Greenberg’in formalist modernizm anlayışına odaklanarak başlayacak olan ders, ardından minimalist ve kavramsal eğilimlerin tartışması ve 1970’ler ve 1980’lerdeki alternatif sanat hareketleriyle devam edecektir. Daha sonra “sanatın sonu” iddialarına değinerek bu tartışmayı postkoloniyalizm ve küreleşme ile daha da yoğunlaşan sanatın Batı-merkezciliği tartışmalarına bağlayacaktır. Son olarak ders, çağdaş sanatın küresel bir sanat oluşuna vurgu yaparak küresel sanat diskurunu belirleyen temel sergi formatları olarak bienalleri tartışmaya açacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Modernizm/Greenberg’in Formalist Anlayışı / New York Modern Sanat Müzesi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
3 Minimalizm: Temek Mesele ve Tartışmalar Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
4 Kavramsal Sanat: Sanatın Maddesizleşmesi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
5 Alternatif Oluşumlar & Kurum Eleştirisi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
6 Feminist Müdahaleler Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
7 Sanat ve Sanat Tarihinin Krizi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
8 Ara sınav Yazılı sınav.
9 Batı Dışı Dünyaların Sanatı, New York Modern Sanat Müzesi’nde “Primitivizm” Sergisi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
10 Postkoloniyal Konstelasyonda Çağdaş Sanat Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
11 Sanatta Sosyal Kaygılar ve İlişkisel Estetik Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
12 Çağdaş Sanat ve Küresel Dünya Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
13 Bienaller ve Küresel Sanat Tartışmaları Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
14 Final Sınavı Yazılı sınav.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Bu ders için tek bir kaynak kitap bulunmamaktadır. Gerekli okuma metinleri her ders öncesinde öğrencilere taranmış halde ya da fotokopi olarak temin edilecektir. Aşağıda belirtilen metinler referans ya da önerilen bazı okumalara kaynak olarak kullanılabilirler. Ders süresince daha başka kitap önerileri de yapılacaktır.

 

 
Harrison, C. & Wood, P. (eds.) (2003) Art in Theory 1900-2000, UK: Blackwell Publishing.

Perry, J. & Wood, P. (2004) Themes in Contemporary Art, Milton Keynes, London: The Open University & Yale University Press.

Stallabrass, J. (2006) Contemporary Art: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press.

Williams, Gilda (2014) How to Write About Contemporary Art, Thames and Hudson.