• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART536
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Sanatta belgelendirme ve arşivleme günümüz koşullarında sanatçıların, galerilerin, müze ve koleksiyonların tüm belge ve görsel arşivlerinin uygun koşullarda belgelendirilmesi ve saklanması sürecine ilişkindir. Veriler nasıl arşivlenir, ne gibi yöntemlerle dijitalize edilir, somut dosyalar hangi koşullarda saklanır, arşive eklenirken nasıl bir numaralandırma sistemi kurgulanır, arşiv ve belgelendirme aşamaları gerçekleştirildikten sonra verilerin saklanacağı fiziki deponun koşulları ve dijital ortam koşullarının aktarılacağı bilgisi derste tartışılır 

Dersin İçeriği: 

Uygarlık sürecinde bilgi kavramının gelişimi ve bilgiye verilen öneme paralel olarak artan belge üretiminin, hem belge hem de bilginin yönetilme zorunluluğunu ortaya çıkarması anlatılacaktır. Derste bu süreçler anlatıldıktan sonra bir belgeleme alanı olarak sanat ve oluşturduğu bilgi merkezleri (müze, galeri, sanat arşivleri)

incelenecektir.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arşivciliğin Toplumsal Tarihi  
2 Bilgi Toplumuna Geçiş  
3 Bilgi Hiyerarşisi (Veri, Enformasyon, Bilgi İlişkisi)  
4 Bilgi Yönetimi  
5 Belge Yönetimi  
6 Dijitalleşme ve Dijital Kültür  
7 Ara Sınav  
8 Dijital Kültür ve Bilgi-Belge Yönetimi İlişkisi  
9 Görsel İşitsel Arşiv Malzemeleri, Görsel İşitsel Arşiv

Malzemelerinin Pazarlanması (Reklam- Halkla İlişkiler İlişkisi)

 
10 Bir Belgeleme Alanı Olarak Sanat ve Sanat Belgeleme

Uzmanları

 
11 Sanat Bilgi Merkezleri (Müze, Galeri, Sanat Arşivleri) ve Müze

Bilgi Yönetimi İlişkisi)

 
12 Öğrenci Sunumları  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1)Burke, P. (2001). Gutenberg’den Diderot’ya: Bilginin toplumsal tarihi.

(Mete Tunçay, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

2) Drucker, P. (1995). Değişim Çağının Yönetimi, Z.Dicleli (çev.),

İstanbul:Henkel Yayınları.

3) Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: Hiper

Yayın

 

Diğer Kaynaklar 1) Külcü, Özgür. “Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve

Arşivler I: Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimine”,Türk

Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, 2002, ss.421-440

2) Külcü, Özgür. “Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve

Arşivler II: Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi”,Türk Kütüphaneciliği

Dergisi, Cilt:17, Sayı: 1, 2003, ss.7-21