• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART546
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, sanat kurumlarının pazarlama anlayışına odaklanmak, sanat ve pazarlamanın buluştuğu mümkün olan en sağlıklı zemini tespit edebilmektir. Sanat galerileri, müzeler, fuarlar, koleksiyonerler ve bienaller sanat pazarının gelişiminde çok önemli rollere sahiptir. Bu aktörlerin yarattığı pazarlama ağı içinde; pazarlama araç ve faaliyetlerinden yararlanma düzey ve biçimlerini ortaya koymak ve bu alanın profesyonellerini dinlemek bu dersin içeriği arasındadır.

Dersin İçeriği: 

Sanat galerileri, müzeler, fuarlar, koleksiyonerler ve bienaller sanat pazarının gelişiminde çok önemli  rollere sahiptir.  Bu aktörlerin yarattığı pazarlama  ağı içinde; pazarlama araç ve faaliyetlerinden yararlanma düzey ve biçimlerini ortaya koymak ve bu alanın profesyonellerini dinlemek bu dersin içeriği arasındadır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Sanat Pazarına giriş ve Sanat ve Pazarlamanın ilişkisi  
3 Sanat pazarında yer alan aktörler (Sanatçılar, Küratörler, Koleksiyoncular, Sanat Eleştirmenleri ve Sanat Danışmanları)  
4 Pazarlamayı etkileyen faktörler ve çevre  
5 Yatırım aracı olarak sanat ve etkinlik pazarlaması  
6 Müzeler, galeriler ve müzayede evleri  
7 ALICILAR: Koleksiyoncular ve Yatırımcılar  
8 Konuk  
9 Pazarlamada Reklam ve Halkla İlişkilerin Önemi  
10 Özet  
11 Vize  
12 Gezi  
13 Sanat pazarında fuarların yeri ve önemi  
14 Sanat pazarında bienallerin yeri ve önemi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Pazarlama İlkeleri, Prof.Dr.İsmet Mucuk, türkmen kitabevi

Etkinlik Pazarlama Yönetimi, Mehpare Tokay Argan, Deniz Yüncü, Detay Yayıncılık

 

Temel Kaynaklar Çağdaş Sanatın ÖRGÜTLENMESİ, Ali Artun İletişim Yay.

Sanat Mezat, Don Thompson İletişim Yay.

Simülakrlar ve Simülasyın, Jean Baudrillard  DOĞUBATU Yay.

Baraz, Y. (1993).Türkiye'de galericilik ve sanat pazarının gelişmesi. Antika Kültürü, 1,18-20.

Baraz, Y. (2005a). Sanat pazarı. Rh+ Sanat. http://galeribaraz.com/2010/3055/sanatpazari

Baraz, Y. (2005b). Türkiye ve Dünyada galericilik ve sanat piyasası. Artist Dergisi.

http://www.galeribaraz.com/yahsibaraz/galeri.htm