• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, 18.yy dan günümüze sanat  sergileri tarihi hakkında genel bilgi vermektir. Derste modern sanatın evrimi sürecinde sanatı sergilemenin nasıl bir evrim geçirdiği ve modern sanat ile nasıl ilişkili olduğu deneyimlenecektir. Öğrenciler sergi yönetiminin artıları ve eksilerini bilerek bu alanda bilgi sahibi ve yetkin olacaklar. Sanat ve sergi yönetimi teorileri yanında örnek çalışmalar ve öğrenci sunumları incelenerek pratikler arasında bağlantılar oluşturulacaktır.

Dersin İçeriği: 

Öğrenciler çağdaş sergi teorileri hakkında bilgi sahibi olmanın yanında, sergi yöneticisinin sahip olması gereken teknik bilgiler konusunda da yetkin olacaklardır. Teorik konular,  İstanbul ve yurt dışındaki çeşitli sergi mekanlarındaki örnek çalışmalar incelenerek açıklanacaktır. Her öğrenci güncel bir sergiyi inceleyerek sınıfta sunacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tarihi ve güncel sergileri sunar. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4 A, B, C
2) Sergileme tarihi ve sanat tarihi ile ilgilenir. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4 A, B, C
3) Sanat ve sanat sergileri arasındaki bağlantıları tartışır. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4 A, B, C
4) Kültürel sektörde proje yönetimi yapar. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4 A, B, C
5) Sergilerin kavramsal gelişimini açıklar. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4 A, B, C
6) Sergilerin biçimsel düzenlemesini açıklar. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Rönesanstan 19.YY Sonuna Kadar Sergi Formlarının Açıklanması  
3 Modern Sanat ve Modern Sergi Mekanın Özerkliği  
4 Değişim Kuvvetleri Olarak Modernizm ve Postmodernizm  
5 Bugünkü Durum- Bienaller, Documenta, Manifesta ve Yeni  Kavramlar  
6 İnceleme Gezisi (Galeri Ziyaretleri)  
7 Kültür Sektöründe Proje Üretme ve Yönetme  
8 Sergileme Teknikleri  
9 Mekan Tasarım  
10 Ulaşım, Sigorta ve Depo Yönetimi  
11 Ara Sınav  
12 Yayınlar  
13 Mekan Yönetimi  
14 Özet ve Sonuç  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Inside the White Cube (B. O'Doherty, University of California Press, 1999)
Diğer Kaynaklar The Gallery Management Manual (Zella Jackson, 1998)

Museum Management and Marketing (Robert R. Janes, Richard Sandell, 2007)

The Manual of Museum Management (Gail Dexter Lord, Barry Lord, 2009)

Müzeciliğin ABCsi (Bilgi University, 2012)

The Art of Showing Art (Reeve, Council Oak, 1992)The Art of Showing Art (Reeve, Council Oak, 1992)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav 1 %30
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %30
Proje    
Laboratuar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum 1 %20
Uygulama    
Diğer/ Katılım 1 %20
TOPLAM 4 %100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 4 %70
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 1 %30
TOPLAM 5             %100