• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 515
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı
a)Uluslararası İlişkilerin temel kuramlarının ve bu disiplinin başlangıcından beri ilerlediği yönün kapsamlı bir bakışını kazandırmak ve
b)öğrencilerin çeşitli dış politikalarla ilgili kuramları ayırt edebilmesi ve tartışabilmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Uluslararası İlişkiler kuramlarının detaylı bir incelenmesini içerir. Bu alanda son dönemde karşılaşılan sorunlar ve meydan okumalara, özellikle 20. yüzyılın ortasından itibaren meydana gelen temel değişiklikler ile pozitivizme ve yapısalcılığa karşı ortaya çıkan post-modern ve post-yapısalcı epistemolojik alternatiflere odaklanılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derste karşılaşılan çeşitli Uluslararası İlişkiler teorilerini tanımlamak 1 ,2 1,2,3,12 A,B,C
Tarihsel bağlamda teorilerin önemli yazarlarını ayırt etmek 1, 2, 4 1,2,3,12 A,B,C
Farklı teorileri ayrıntılı bir şekilde tanımlamak 1, 3, 7 1,2,3,12 A,B,C
Farklı düşünce okullarını birbiri ile karşılaştırmak 4, 6, 7, 12 1,2,3,12 A,B,C
Çeşitli teorilerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek 3, 5, 6 1,2,3,12 A,B,C
Bir teori veya teori grubu için açıkça konuşmak 5, 7, 8 1,2,3,12 A,B,C
Belirli bir sosyo-politik durum üzerine tartışmak 9, 10, 12 1,2,3,12 A,B,C
Uluslararası politikanın önemli tarih, ülke ve başkentlerini belirlemek 4, 6, 10 1,2,3,12 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Öğretim programı
2 Öğretim pogramı ve Ders Kitabının gözden geçirilmesi,

Uluslararası İlişkiler

Viotti & Kauppi, chapter 1; Walt, Stephen
3 Realizm Viotti & Kauppi:

Chapter 2; Thucydides; Morgenthau.

4 Liberalizm Viotti & Kauppi:Chapter 3; Wilson, Woodrow; Doyle, Michael
5 Ekonomik Yapısalcılık Viotti & Kauppi:Chapter 4; Wallerstein, Immanuel
6 Klasik Marksizm Okumalar sınıfta dağıtılacaktır
7 İngiliz Okulu Viotti & Kauppi:Chapter 5; Bull, Hedley
8 Ara Sınav -
9 Uluslararası İlişkiler Teorilerine yorumlayıcı genel bakış Viotti & Kauppi:Chapter 6; Wendt, Alexander
10 Post Pozitivist Yapılar Viotti & Kauppi:Chapter 7; Booth, Ken
11 Uluslararası İlişkiler Teorisinde Feminizm Viotti & Kauppi:Chapter 8; Tickner, Ann J
12 Normatif düşünceler Viotti & Kauppi:

Chapter 9; Kant, Immanuel

13 Uluslararası Politik Economi Reus-Smit & Snidal

Chapter 31

14 Özet -
15 Sonuçlar -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu VIOTTI, Paul R. and Mark V. KAUPPI (2010) International Relations Theory, 4th edition. New York and London: Pearson.
Diğer Kaynaklar ADLER, Emanuel (2001) ‘Constructivism and International Relations’ in in Handbook of International Relations, W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons, eds., Los Angeles and London: Sage Publications, pp. 95-118.

 

BAYLIS, John, Steve SMITH and Patricia OWENS (2008) The Globalization of World Politics, 4th edition. Oxford: OUP.

 

BURCHILL, Scott, et al (2005) Theories of International Relations, 3rd edition. New York and Houndsmills, UK: Palgrave.

 

CARR, Edward Hallett  (1946 [1939]) The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. New York and London: Harper and Row.

 

CARLSNAES, Walter, Thomas RISSE, and Beth A. SIMMONS, eds. (2007) Handbook of International Relations. Los Angeles and London: Sage Publications.

 

CLARK, Ian and Over B. NEUMANN (1996) Classical Theories of International Relations. London and New York: MacMillan.

 

CURTIS, Michael, editor (1981 [1962]) The Great Political Theories: A Comprehensive Selection of the Crucial Ideas in Political Philosophy,  vols. 1 and 2. New York and London: Harper Perennial/Modern Classics.

 

DOUGHERTY, James E. and Robert L. Pfalzgraff, Jr. (1997) Contending Theories of International Relations. New York and Harlow, England: Longman.

 

DUNNE, Tim, Milja KURKI and Steve SMITH (2007) International Relations Theories: Discipline and Diversity. (Oxford: OUP).

 

ELSHTAIN, Jean Beth (2009) ‘Woman, the State and War’ in International Relations, 23(2): 289-303.

 

FEARON, James and Alexander WENDT (2002) ‘Rationalism v. Constructivism: A Skeptical View’ in Handbook of International Relations, W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons, eds., Los Angeles and London: Sage Publications, pp. 52-72.

GRIFFITHS, Martin (1999) Fifty Key Thinkers in International Relations. New York and London: Routledge.

 

GRIFFITHS, Martin and Terry O’CALLAGHAN (2002) International Relations: Key Concepts. London and New York: Routledge.

 

JACKSON, Robert and Georg SORENSEN (2007) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 3rd edition. Oxford: OUP.

 

LINKLATER, Andrew (2001) ‘The English School’ in S. Burchill, A. Linklater, et al., Theories of International Relations, London: Macmillan, pp. 93-118.

 

MEARSHEIMER, John J. (1994/95) ‘The False Promise of International Institutions’ in International Security, 19/3, pp. 5-49. (2001) The Tragedy of Great Power Politics. New York and London: Norton.

 

MINGST, Karen A. (2004) Essentials of International Relations, 3rd edition. New York and London: Norton.

 

MINGST, Karen A. and Jack SNYDER. (2001) Essential Readings in World Politics. New York and London: Norton.

 

MORGENTHAU, Hans J. (2006 [1948]) Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 7th ed. Boston: McGraw Hill.

 

REUS-SMIT, Christian, and Duncan SNIDAL, eds. (2010) The Oxford Handbook of International Relations, Oxford, OUP.

 

SCHMIDT, Brian C. (2002) ‘On the History and Historiography of International Relations’ in Handbook of International Relations, W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons, eds., Los Angeles and London: Sage Publications, pp. 3-22.

 

SMITH, Steve, Tim DUNNE and Milja KURKI (2007) International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford: OUP.

 

WALT, Stephen M. (Spring 1998) ‘International Relations: One World, Many Theories’ in Foreign Policy, no. 110, pp. 29-46.

 

WALTZ, Kenneth N. (2001 [1954]) Man, the State and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press. (2008) Realism and International Politics. New York and London: Routledge.

 

WENDT, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. Cambridge: CUP. (Spring 1992) ‘Anarchy is what States make of it: The Social Construction of Power Politics’ in International Organization 46/2.

 

WIGHT, Colin (2002) ‘Philosophy of Social Science and International Relations’ in Handbook of International Relations, W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons, eds., Los Angeles and London: Sage Publications, pp. 23-51.

   

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Haftalık makale yazımı
Sınavlar Arasınav ve dönemsonu sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 12 50
Toplam   75
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.     x      
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         x  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.   x        
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.     x      
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.    x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.    x        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme. x          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 8
Ödev 16 2 32
Final 1 20 8
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8