• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MAN 519
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 

Uluslararası finansal yönetimde, uluslararası finansal piyasalarda yeralan yatırım ve borçlanma araçlarını etkin olarak ÇUŞ’larda kullanma ve döviz piyasasında, geleceğe yönelik tahminlere göre pozisyon belirleme.

Dersin İçeriği: 

Öğrenciler uluslararası finansın önemi kavrayarak özelliklerini tanıyacaklardır. Uluslararası finans ve yatırım stratejilerine (uluslararası finansal piyasalardaki işletme finansmanı ve uluslararası yatırım finansmanına) yönelik karar almayı öğrenecek, hedeflerin değerlendirilme süreci hakkında genel görüşe sahip olacaklardır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler uluslararası finansal piyasalardaki olanakları karar alma odaklı olarak sınıflandırabileceklerdir. Ders çeşitli vaka analizleriyle pekiştirilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 Uluslararası finansmanın temel kavramlarını açıklar.

1

1,2,3

A,C

2. Uluslararası portföy yatırımlarını analiz eder.

15

1,2,3

A,C

3. Çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) finansal karar verme süreçlerinde ilgili araçları kullanır.

4,5

1,2,3

A,C

4. Uluslararası tahvil piyasasında ÇUŞ’ların yatırım ve borçlanma tekniklerini bilir ve karar verme süreçlerinde etkin kullanır.

11,15

1,2,3

A,C

5 Uluslararası özsermaye piyasalarında ÇUŞ’ların yatırım ve borçlanma tekniklerini bilir ve karar verme süreçlerinde etkin kullanır.

11,15

1,2,3

A,C

6. Temel parite koşullarını ve döviz piyasasını tahmin ederek pozisyon alır.

4,10

1,2,3

A,C

7. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına karar verirken sebeplerini ve araçlarını bilir.

2,4

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Uluslararası Finansal Yönetim ve Genel Çerçevesi

 

2

Uluslararası Finansal Sistemler, Döviz Kuru Sistemleri

 

3

Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları ve Döviz Piyasası

 

4

Ödemeler Bilançosu ve Çokuluslu Şirketler (ÇUŞ) açısından Önemi

 

5

ÇUŞ’larda Nakit Yönetimi

 

6

ÇUŞ’larda Alacak Yönetimi

 

7

ARA SINAV

 

8

ÇUŞ’larda Stok Yönetimi

 

9

Uluslararası Tahvil Piyasası

 

10

Uluslararası Özsermaye Piyasaları

 

11

Uluslararası Portföy Yatırımları

 

12

Uluslararası Portföy Yatırımları (Devam)

 

13

Uluslararası Bankacılık

 

14

Dolaysız Yabancı Sermaye

 

15

Vaka Çalışmaları

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

InternationalesFinanzmanagement; HansBüschgen

Diğer Kaynaklar

 

InternationaleFinanzierung; Peter Blattner

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Uluslararası finansal yönetimde güncel makaleler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

70

Kısa Sınav

 

10

öDEV

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Uluslararası İşletme Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

 

X

 

 

3

İşletmecilikalanında sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, etkili ilişkiler geliştirir, bu ilişkileri sürdürür ve takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirir.

 

 

X

 

 

 

4

Uluslararası İşletme yönetimi ve rekabet alanlarıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

X

 

5

Uluslararası İşletme faaliyetlerini etkileyen temel uluslararası olayları araştırabilme ve analiz edebilme becerisi

 

 

 

 

X

 

6

Bir takım üyesi olarak çeşitli araştırma projelerine katılma, kapsamlı analiz yapma ve araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde sunma becerisi

 

 

 

 

X

 

7

Uluslararası işletme çevresinde yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olur

 

 

 

X

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilir ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olur

 

 

 

X

 

 

9

Uluslararası İşletme Yönetimi alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyar

 

 

 

X

 

 

10

Karar, uygulama ve davranışlarında Uluslararası İşletme Yönetimi’ne ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

11

Uluslararası İşletme Yönetimi alanlarında karşılaştığı bir sorunu, bağımsız olarak değerlendirir, çözüm yöntemi geliştirir, çözer ve sonuçları değerlendirir

 

 

 

 

X

 

12

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkisine sahip olarak fikirlerini Türkçe ve Almanca sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder. Bunun yanında almanca dilini kullanarak uluslararası işletme yönetimi alanı ile ilgili meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurmak .

 

 

 

 

X

 

13

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümser, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmayı öğrenir ve denetler.

 

 

 

X

 

 

14

Uluslararası İşletme Yönetimi alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır

 

 

X

 

 

 

15

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

X

 

16

Sayısalanaliz yeteneği gelişmiş; özellikle bunun için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme

 

 

 

 

X

 

                 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

6

6

Kısa Sınav

2

6

12

Ödev

2

10

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

176

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7.04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7