• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MAN 532
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin çağdaş ve uluslararası düzeyde üretim yönetimi kavramıyla ilgili konulara sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Üretim sistemlerinin yapılarından, iyileştirilmelerinde kullanılan çeşitli yaklaşımlar ders kapsamında tanıtılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Üretim ve uluslararası üretim yönetimi kavramını açıklar.

 

 

1

1,2,3

A,C

2) Çağdaş üretim yönetimin özelliklerini sıralar.

 

 

8

1,2,3

A,C,D

3) Çeşitli  üretim yönetimi yaklaşımlarının özelliklerini açıklar.

 

 

6

1,2,3

A,C,D

4) Çeşitli üretim yönetimi araçlarının temellerini açıklar.

 

 

5

1,2,3

A,C,D

5) Üretim yönetiminde bilgisayarlı uygulamaları açıklar.

 

 

15

1,2,3

A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Üretim kavramının temelleri

2

Üretim konusunda karşımıza çıkan farklı sistemler

Montaj, akış tipi, otomat tipi  vs. üretim tiplari

3

Üretim planlama ve kontrolda Gantt diyagramaları

Değişik uygulamalar

4

Üretim sistemlerinde kapasite, iş yükü, yük dengeleme gibi kavtramlar

Huni ve üretim sistemi benzerliği

5

Üretim sistemlerinde iş yükleme diyagramı,

Yük sınırlama kavramı

6

Yüke bağlı imalat kontrol

İlgili grafiklerin tanıtımı

7

ARA SINAV

 

8

Zaman etüdü, makina, çalışan ve iş parçası için zaman kavramı

REFA sisteminin tanıtımı

9

Üretim sistemlerinde bilgisayarlı sistemler

CIM kavramı

10

Klasik imalat, esnek imalat ve hücresel imalat sistemleri, yalın üretim

Grup teknolojisi kavramı

11

Bilgisayarlı üretim planlama ve kontrol sistemleri

MRP, MRP II ve ERP

12

Üretim yönetiminde JIT sistemleri

Kanban felsefesi

13

Üretim sistemlerinde bilgi ve kalite kavramlarına giriş

Sebep-sonuç ilişkileri

14

Üretim sistemlerinde çevre yönetimi kavramına giriş

Sebep-sonuç ilişkileri

15

Öğrenci sunumları

Sunumda kalitenin ölçülmesi

16

Final Sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Değişik Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklar özellikle:

Diğer Kaynaklar

Öğretim üyesinin Almanya’daki çalışma hayatı sırasında edindiği deneyimler, çeşitli dokümanlar.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Derste işlenen bütün dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır

Ödevler

Dersin konuları kapsamında her öğrenci ayrı bir ödev yapmakta ve sunmaktadır.

Sınavlar

Dersin konularını kapsayan bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı vardır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

2

10

Ödevin sınıfta sunumu

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

x

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

x

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

x

 

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

x

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

 

x

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

x

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

x

 

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

x

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

x

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

x

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

x

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

1

15

15

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

173

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8