• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PA 503
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Yerel yönetimlerin tarihsel gelişimlerine hakim olunmasının sağlanması; bu yolla geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak çıkarım yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste; kamu Yönetimi çerçevesinde yerel yönetim kavramının  tanımı, yerel yönetim kavramının tarihsel gelişimi ve dünyadaki ve ülkemizdeki yerel yönetimlerin günümüzdeki yapılanması, işlevleri ele alınmaktadır. Ayrıca, Yerel Yönetimlerin Türk Kamu Yönetimi içindeki rolleri  incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

1

1,2,3

A,C

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

6

1,2,3

A,C

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

4

1,2,3

A,C

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

3

1,2,3

A,C

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

11

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Tanzimat öncesi dönem

2

Tanzimat Fermanı ve kurumsal modernleşmenin yerel yönetimlere etkisi (1839)

3

İstanbul’da belediyecilik (1856)

4

Birinci Meşrutiyet, Kanun-i Esasi  ve Belediye kanunları , Dersaadet Belediye Kanunu, Vilayet Belediye Kanunu (1877)

5

İkinci Meşrutiyet ve İlk Belediye Seçimleri (1908)

6

Cumhuriyet Dönemi, Ankara Şehremaneti kanunu (1924)

7

1580 sayılı Belediye Kanunu (1930)

8

Belediyeler Bankası (1933), İller Bankası (1945)

9

Çok partili sistemin yerel yönetimlere etkisi 1946, 1950

10

1961 anayasasının yerel yönetimlere etkisi, 307 sayılı yasa ile tek dereceli seçimler (1963)

11

Sosyal belediyecilik (1973), Yerel Yönetimler bakanlığı (1978)

12

1982 anayasasının yerel yönetimlere etkisi, ANAP belediyeciliği, 3030 sayılı Büyükşehirler Kanunu

13

AB’nin yerel yönetimlere etkisi, 2000 sonrası uygulamalar

14

Bütünşehir yasası (2012)

Kaynaklar

Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset,  Cem Yayınevi, İstanbul, 2016

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

4

-

Toplam

-

40

Finalin Başarıya Oranı

-

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

-

40

Toplam

-

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

X

 

2

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

X

 

 

 

3

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

4

Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.

 

 

 

 

X

 

5

 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.

 

 

X

 

 

 

6

Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.

 

 

 

 

X

 

7

 Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

X

 

 

 

8

Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.

 

 

 

X

 

 

9

 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.

 

 

X

 

 

 

10

Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek. 

X

 

 

 

 

 

11

Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

X

 

12

Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 

 

 

 

X

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

 

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

4

8

32

Final

1

26

26

Toplam İş Yükü

-

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

-

-

6

Dersin AKTS Kredisi

-

-

6