• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EMBA 507
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Beşeri sermaye işletmelerin başarısı için günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, geleceğin yönetici liderleri, örgütlerinin yetenek kaynaklarını oluşturmanın ve geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Üst düzey yönetici olmayı hedefleyen öğrenciler bu ders kapsamında örgütlerin yetenek ile ilgili karaları en doğru şekilde verebilmek için gerekli temel beşeri sermaye ilkelerini öğreneceklerdir.
Liderler, örgütlerin beşeri sermaye yönetimi kapsamındaki yatırımları ( iş gören eğitimi, liderlik, kariyer gelişimi, iş gören seçilmesi ve yerleştirilmesi ve örgütsel tasarım) ile örgütün stratejik başarısı arasındaki ilişkiyi iyi anlayıp ilişkilendirmek durumundadırlar.
Bu dersin odaklandığı ana fikir, yöneticilerin içinde bulundukları örgütler için beşeri sermaye kararlarını iyileştirme gerekliliğidir.

Dersin İçeriği: 

Yetenekli işgörenlerin seçilmesi, pozisyonlara yerleştirilmesi ve elde tutulması, onların performanslarının ve yeteneklerinin ölçülmesi; gelişim planları ile terfi ve yedekleme planlarının hazırlanması, ücretlendirme, takdir ve ödüllendirilmesi

Dikey Sekmeler