• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Bütünleşik pazarlama iletişiminin 1990’lı yıllarla beraber gelişmesinin temel sebebi bu dönemde müşterinin pazarlama süreçlerinin merkezine yerleşmesi ve pazarlamanın  giderek daha fazla müşteri odaklı olmasıdır. Müşteriyi satın almaya doğru harekete geçirmeyi ve müşteri bağlılığı oluşturmayı amaçlayan bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı, günümüzde işletme-müşteri arasında sinerji ve enerji sağlayacak en önemli köprülerden biri olarak benimsenmiştir.

Bu öngörülerden hareketle güncellenen Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na bağlı Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yoğunlaşma Alanı'nın amacı; ürün-marka gereksinimi geliştirme, marka farkındalığı sağlama, marka bilgisi oluşturma, marka tutumu yaratma, satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme, satın almayı sağlama, satın alma sonrası tatmini sağlama, marka bağlılığı sağlama alanlarında çalışacak ve yönetici konumunda görev yapacak, yaratıcı, yenilikçi kişileri yetiştirmektir.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları:

Mezunlarımız reklam ajanslarında, kurumsal iletişim departmanlarında, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler ve medya yönetimi alanlarında, pazarlama departmanlarında görev alabilirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz eğitimleri boyunca kendi profesyonel işlerini kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak üzere yaratıcı iş ve pazarlama stratejileri geliştirme becerileriyle donatılmaktadırlar. Bu sayede sosyal ağlar, yeni medya, olay pazarlaması vb. gibi gelişmekte olan alanlarda kendi girişimlerini başlatabilir ve kendilerine yeni çalışma sahaları yaratabilirler.

Azami bitirme süresi ; Tezli Yüksek Lisans Programı : 2 dönem ders + 4 dönem tez olmak üzere 6 dönem dir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönem dir.

Programı bitirme koşulu ; Tezli Yüksek Lisans Programı: 7 ders + 1 Seminer ve Tez dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesi dir.

 

 

 

Vizyon Misyon

Vizyonumuz, bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi yoğunlaşma alanında sunduğumuz, teoriyi ve pratiği dengeli bir şekilde harmanlayan, güncel gelişme ve ihtiyaçlara uygun, çağdaş ve yenilikçi eğitimle mesleki ve bilimsel anlamda ulusal ve uluslararası alanlarda adından söz ettiren bir program olmaktır.

Misyonumuz, ürün-marka gereksinimi geliştirme, marka farkındalığı sağlama, marka bilgisi oluşturma, marka tutumu yaratma, satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme, satın almayı sağlama, satın alma sonrası tatmini sağlama, marka bağlılığı sağlama alanlarında çalışacak ve yönetici konumunda görev yapacak, yaratıcı, yenilikçi kişileri yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

-Yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması sahibi olmak

-Tezli programa başvuru için son beş yıl içinde ALES’ten herhangi bir puan türünde minimum 55 puan almış olmak

-Son beş yıl içinde girilen YÖKDİL veya YDS’den minimum 55, son iki yıl içinde girilen TOEFL’dan minimum 66 puan almış olmak

Dil Yeterliliği Hakkında:

-Programımızın eğitim dili İngilizcedir.

-Yeditepe Üniversitesi mezunlarından dil şartı aranmamaktadır.

Başvuruda istenen belgeler: 

-Lisans Diploması 

-Lisans Transkripti

-Tezli programa başvuran öğrenciler için ALES sınav sonuç belgesinin fotokopisi

-Yeditepe Üniversitesi mezunları dışındaki öğrenciler için YÖKDİL, YDS, TOEFL vb. sonuç belgesinin fotokopisi

-2 adet akademik referans mektubu

-Niyet mektubu (İngilizce)

Niyet mektubu hakkında:

-Adaylar, niyet mektuplarında

a)Hangi yoğunlaşma alanına başvurduklarını ve

b)Tezli programa mı yoksa tezsiz programa mı başvurduklarını belirtmeli,

c)Akademik geçmişleri ve (varsa) iş yaşamındaki deneyimleri hakkında bilgi vermeli,

d)Uzun erimli kariyer hedeflerini özetlemeli,

e)Yüksek lisans eğitimiyle kazanmak istediği bilgi ve becerilerin neler olduğunu açıklamalı,

f)Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tercih etme nedenlerini açıklamalılardır.

Başvuru Süreci:

-http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresine belgelerin yüklenmesi ve ön başvurunun yapılması

-Belgelerin Anabilim Dalı Koordinatörü’ne (ozlem.akkaya@yeditepe.edu.tr) e-posta ile gönderilmesi

-Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt evraklarıyla Enstitü’ye başvurması ve Rektörlük Lisansüstü Ofisi’ne yönlendirilmesi

-Kayıt ücretinin ödenmesi

-Dekontun Mali İşler Departmanı’na ibrazıyla kaydın aktif hale getirilmesi

-Öğrencinin ders kaydı için Enstitü’den kullanıcı adı ve şifre alması

-Öğrencinin https://obs.yeditepe.edu.tr adresinden ders kaydını gerçekleştirmesi

 

Bologna

MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YOĞUNLAŞMA ALANI

1. Program Bilgileri

Amaçlar: Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programına bağlı Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Yoğunlaşma Alanı’nın amacı, bütünleşik pazarlama iletişimi alanında sunulan teoriyi ve pratiği dengeli bir şekilde harmanlayan, güncel gelişme ve ihtiyaçlara uygun, çağdaş ve yenilikçi eğitimle mesleki ve bilimsel anlamda ulusal ve uluslararası alanlarda adından söz ettirmektir.

Hedefler: Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programına bağlı Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Yoğunlaşma Alanı’nın hedefi; ürün-marka gereksinimi geliştirme, marka farkındalığı sağlama, marka bilgisi oluşturma, marka tutumu yaratma, satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme, satın almayı sağlama, satın alma sonrası tatmini sağlama, marka bağlılığı sağlama alanlarında çalışacak ve yönetici konumunda görev yapacak, yaratıcı, yenilikçi kişileri yetiştirmektir.

2. Program Öğrenme Çıktıları

Kuramsal, Olgusal

 • Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili yoğunlaşma alanına adapte edebilme becerisi kazanma.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma

Bilişsel, Uygulamalı

 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
 • Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.

Öğrenme Yetkinliği

 • Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlamının ve öneminin tam ve doğru anlaşılması
 • Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili yoğunlaşma alanına adapte edebilme becerisi kazanma.
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma

Alana Özgü Yetkinlik

 • Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.

3. Alınacak Derece

Öğrenciler, ders yükünün (56 AKTS) ardından tez yazımı ve savunmasından oluşan araştırma ve tez sürecini (64 AKTS) tamamlamaları halinde medya ve iletişim yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

Öğrenciler, ders yükünün (90 AKTS) ardından bitirme projesini (10 AKTS) tamamlamaları halinde medya ve iletişim yönetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

4.Kabul Koşulları:

Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün internet adresinde (www.sbe.yeditepe.edu.tr) yayınlanmaktadır.

5. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız reklam ajanslarında, kurumsal iletişim departmanlarında, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler ve medya yönetimi alanlarında, pazarlama departmanlarında görev alabilirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz eğitimleri boyunca kendi profesyonel işlerini kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak üzere yaratıcı iş ve pazarlama stratejileri geliştirme becerileriyle donatılmaktadırlar. Bu sayede sosyal ağlar, yeni medya, olay pazarlaması vb. gibi gelişmekte olan alanlarda kendi girişimlerini başlatabilir ve kendilerine yeni çalışma sahaları yaratabilirler.

Tezli programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci iletişim bilimlerinin farklı alanlarında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir. 

6. Mezuniyet Koşulları:

Öğrenciler programı tamamlamak için toplam tezli programda 120 AKTS’ye, tezsiz programda 90 AKTS’ye ulaşmak zorundadır.

Tezli programda ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması (60 AKTS) yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Tezsiz programda ders aşamasının tamamlanmasına müteakip bitirme projeleri (0 AKTS) tamamlanarak teslim edilmelidir.

 

7. İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı :                               Prof. Dr. Pelin Hürmeriç                                                                                                           

                                                                     perguven@yeditepe.edu.tr

                                                                     +90 (216) 578-08-38

Bologna Koordinatörü  :                              Doç. Dr. Özlem Akkaya

                                                                     ozlem.akkaya@yeditepe.edu.tr

                                                                       +90 (216) 578-12-69                                   

8. Eğitim Öğretim Yöntemleri

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir

Eğitim - Öğretim Yöntemleri* Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Küçük Grup Tartışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Grup Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları
Saha / Arazi Çalışması Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma  
Ödev Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta
Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum  
Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler  

 

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YIL
GÜZ
KODU ADI T U L Y A
IMC 511 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 0 0 3 8
IMC 532 İLETİŞİM BECERİLERİ VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM 3 0 0 3 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
COMM 560  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE BİLİMSEL ETİK 3 0 0 3 8
BAHAR
IMC 512 MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA 3 0 0 3 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
IMC 563 DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 0 0 0 8
COMM 580 İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA SEMİNER 3 0 0 0 0
I. YIL TOPLAM AKTS 56
II. YIL
IMC 599 TEZ 3 0 0 0 64
II. YIL TOPLAM AKTS 64
TOPLAM AKTS 120
MEZUNİYET İÇİN TOPLAM ALINMASI GEREKEN KREDİ 21

 

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YIL
GÜZ
KODU ADI T U L Y A
IMC 511 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 0 0 3 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
IMC 513 MARKA YÖNETİMİ VE KURUMSAL İLETİŞİM 3 0 0 3 8
COMM 560  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE BİLİMSEL ETİK 3 0 0 3 8
BAHAR
IMC 512 MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA 3 0 0 3 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
IMC 563 DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 0 0 0 8
I. YIL TOPLAM AKTS 56
II. YIL
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 0 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 0 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 0 8
IMC 572 BİTİRME PROJESİ 3 0 0 0 10
II. YIL TOPLAM AKTS 34
TOPLAM AKTS 90
MEZUNİYET İÇİN TOPLAM ALINMASI GEREKEN KREDİ 30

 

DERSLERİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLERİ

 1. Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili yoğunlaşma alanına adapte edebilme becerisi kazanma
 2. Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma
 3. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma
 4. Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma
 5. Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma
 6. Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak
 7. Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
 8. Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak.
 9. Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 10. Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması

 

Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10
Bütünleşik Pazarlama İletişimi 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Medya Planlama ve Satın Alma 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
Dijital Pazarlama İletişimi 4 4 3 1 3 2 2 1 4 5
İletişim Çalışmalarında Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bitirme Projesi 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
Tez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

DERS KATEGORİ LİSTESİ

 

KOD AD AKTS
Temel Mesleki Dersler    
COMM 560 İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik 8
COMM 580 İletişim Çalışmalarında Seminer 0
IMC 572 Bitirme Projesi 10
IMC 599 Tez 64
Uzmanlık / Alan Dersleri    
IMC 511 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 8
IMC 513 Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim 8
IMC 512 Medya Planlama ve Satın Alma 8
IMC 563 Dijital Pazarlama İletişimi 8
TÜM DERSLERİN AKTS TOPLAMI 114