• TR
  • EN

Amerikan Reklam Ajansları Birliği bütünleşik pazarlama iletişimini şöyle tanımlar: “Reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, satış geliştirme gibi iletişim disiplinlerinin stratejik rollerini değerlendiren, açıklık, tutarlılık ve maksimum iletişim etkisi sağlamak için işlevleri birleştiren kapsamlı plana bütünleşik pazarlama iletişimi denir.”

Kitlesel ve diğer pazarlama yaklaşımlarına komplike ve tamamlayıcı bir alternatif olarak geliştirilen bütünleşik pazarlama iletişiminin temel prensibi pazarlamanın halkla ilişkiler, reklam, doğrudan pazarlama, satın alma noktası iletişimi, kişisel satış ve satış geliştirmeden oluşan alt bileşenleri arasında bütünlüğü tesis etmektir. 

Bütünleşik pazarlama iletişiminin 1990’lı yıllarla beraber gelişmesinin temel sebebi bu dönemde müşterinin pazarlama süreçlerinin merkezine yerleşmesi ve pazarlamanın  giderek daha fazla müşteri odaklı olmasıdır. Müşteriyi satın almaya doğru harekete geçirmeyi ve müşteri bağlılığı oluşturmayı amaçlayan bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı, günümüzde işletme-müşteri arasında sinerji ve enerji sağlayacak en önemli köprülerden biri olarak benimsenmiştir.

Bu öngörülerden hareketle güncellenen Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na bağlı Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yoğunlaşma Alanı'nın amacı; ürün-marka gereksinimi geliştirme, marka farkındalığı sağlama, marka bilgisi oluşturma, marka tutumu yaratma, satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme, satın almayı sağlama, satın alma sonrası tatmini sağlama, marka bağlılığı sağlama alanlarında çalışacak ve yönetici konumunda görev yapacak, yaratıcı, yenilikçi kişileri yetiştirmektir.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları:

Mezunlarımız reklam ajanslarında, kurumsal iletişim departmanlarında, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler ve medya yönetimi alanlarında, pazarlama departmanlarında görev alabilirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz eğitimleri boyunca kendi profesyonel işlerini kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak üzere yaratıcı iş ve pazarlama stratejileri geliştirme becerileriyle donatılmaktadırlar. Bu sayede sosyal ağlar, yeni medya, olay pazarlaması vb. gibi gelişmekte olan alanlarda kendi girişimlerini başlatabilir ve kendilerine yeni çalışma sahaları yaratabilirler.