• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 530
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, ödemeler dengesi, döviz kuru ve döviz kuru sistemlerinin analizi, küreselleşmenin makroekonomik politikalar üzerindeki etkilerinin tartışılması ve bu kapsamda gerekli temel kavramsal ve analitik araçların incelenmesidir.

Dersin İçeriği: 

Uluslararası Finans-Temel Kavramlar; Döviz Piyasası ve Döviz Kurları; Döviz Kurunun Belirlenmesi; Avrupa ve Uluslararası Para Sistemi;Makroekonomik Politikalar; Finansal Liberalizasyon

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma; 4: Benzetim; 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uluslararası finans teorisini kavrar, ilgili modelleri ve politika konularını açıklar 4,7,8 1,2,3 A,C
2) Döviz kuru politikasına ilişkin analiz ve değerlendirmeleri yapar 1,3,5 1,2,3 A,C
3) Finansal küreselleşmeyi ve sonuçlarını değerlendirir 3,5,7 1,2,3 A,C
4) Uygulanan ekonomi politikalarının  sonuçlarını yorumlar 5,10 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Kitabı-Giriş
2 Ödemeler Dengesi Ders Kitabı
3 Döviz Piyasaları Analizi Online kaynaklar
4 Döviz Kurlarının Belirlenmesi Ders Kitabı, Online kaynaklar
5 Uluslararası Para Sistemi: Tarihsel Bir Bakış Ders kitabı, Makale
6 Optimum Para Alanları ve Euro Ders Kitabı
7 Makroekonomik Politikalar ve Cari Denge Ders Kitabı, Online kaynaklar
8 Sabit döviz kuru rejimi altında istikrar politikaları Ders Kitabı
9 Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Ekonomik Krizler Ders Kitabı
10 2007-2010 Küresel Finans Krizi Ders Kitabı
11 Finansal Küreselleşme -  Eleştiriler Ders Kitabı, Online kaynaklar,

 Ders Notu

12 Dünya Ekonomisi - Gelişmeler Ders Kitabı, Online kaynaklar
13 Gelişmekte olan Ülkeler – Temel Sorunlar Ders Kitabı, Online kaynaklar,

Ders Notu

14 Genel Tartışma Ders Kitabı
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kitap International Economics: Theory and Policy by Paul Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc Melitz, 10th Edition, Global Edition.                                        ISBN-10: 0133423646 (Required)
Diğer Kaynaklar
  • Macroeconomics, by Gregory N. Mankiw 8th Edition          ISBN-10: 1429240024
  • Ders web sitesi, Online kaynaklar, Makaleler, Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Çeşitli makaleler
Ödevler Ev ödevleri
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 6 20
Dönem projesi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Finans ve ekonomi alanlarındaki literatürü inceleyebilme ve geliştirebilme; belirlenen alanlarda yenilikçi yaklaşımlarda bulunabilme.     X      
2 Çok disiplinli alanlardaki bilgileri birlikte analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak; bu bilgilerden yola çıkarak, bilimsel araştırma çalışmalarını bağımsız olarak planlama ve yürütme konusunda yetkin olmak.     X      
3 Bilgiyi teorik ve pratik temellerle insanlara aktarabilme becerisine sahip olmak.       X    
4 Finans, ekonomi, istatistik ve bilgisayar bilimieri dahil olmak üzere çeşitli konularda bireysel veya grup çalışmaları ile bilimsel makaleler üretebilmek; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapabilmek; ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel çalışmalarını sunabilmek.

 

        X  
5 Uluslararası alandaki son bilgiler ve gelişmelerden haberdar olmak.         X  
6 İlgili alanlarda ihtiyaç duyulan yazılım programlarını ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 6+1(Proje) (6+14) 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10