• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 553
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders, dijital teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda, insan, teknoloji ve toplum arasında değişen ilişkileri irdelemeyi, iletişim ve tasarım alanlarındaki dijital yenilikleri gerek kuramsal gerekse uygulama alanlarında ele almayı amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Dijital medya (bilgisayarlar, web, video oyunlar, dijital televizyon, mobil telefonlar, vs.) toplumlar üzerinde artarak daha önemli bir role sahip olurken, yaşam biçimlerimizi, işlerimizi ve eğlence anlayışımızı değiştirmektedir. Derste insanlar, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkinin nasıl geliştiği incelenerek, dijital kültür alanındaki temel teoriler ele alınır, yeni medya ve dijital çalışmaların araştırılması ve analizi yoluyla teorik ve eleştirel bakış geliştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü / Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dijital medya ve kültür alanında kuramsal bilgiyi saptar, disiplinlerarası bağlantı kurar, eleştirel düşünce geliştirir. 4,7 1, 2, 15 B, C
2. Dijital medyaların gelişimi ile ortaya çıkan alternatif medya ve iletişim biçimlerini ele alır, bu iletişimin metotlarını ve ana prensiplerini tartışır. 1 1, 2, 15 B, C
3. Dijital medya yayılımı ile ortaya çıkan siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olguları saptar,  analiz eder, değerlendirir. 3 1, 2, 15 B, C
4. Derinlemesine araştırma yapma ve bilimsel yaklaşım geliştirme becerisi oluşturur, belirlenen bilimsel çıktıları hazırlar. 6 1, 2, 15 B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, öğrencileri ders hakkında bilgilendirme  
2 Tarih boyunca medya ve kültür, kitle iletişiminin değerlendirilmesi, medyanın toplumdaki rolü  
3 İnternet, dijital medya ve yakınsama  
4 Dijital Eğlence ve oyun Global Controversy: The Gender Problem in Digital Games
5 Sesler ve görüntüler, görsel kültürün gücü  
6 Reklam ve ticari kültür “Information, propaganda and entertainment”

Alexander Bard / Jan Söderqvist. “The Futurica Trilogy

7 Kitle iletişim araçlarında küreselleşme ve değişiklikler Bard, A., & Söderqvist, J. (2012). “Globalisation, the death of mass media and the growth of the consumtariat” in The futurica trilogy. Stockholm Text

Antecol, M. (1997). Understanding McLuhan: Television and the creation of the global village. ETC: A Review of General Semantics, 54(4), 454-473.

8 Ara sınav  
9 Dijital Çağda popüler kültürü ve dünya siyasetini anlamak Lavoie, D. (2011). Escaping the panopticon: utopia, hegemony, and performance in Peter Weir's The Truman Show. Utopian Studies, 22(1), 52-73.
10 Dijital Medya ve kültürün etkileri Boulianne, S. (2020). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. Communication research47(7), 947-966.
11 Sosyal ağ Robinson, J. P., Kestnbaum, M., Neustadtl, A., & Alvarez, A. (2000). Mass media use and social life among Internet users. Social Science Computer Review, 18(4), 490-501.
12 Demokratik İfade, dijital çağda popüler kültür ve dünya siyaseti  
13 Dönüşen küresel medyada dünya siyaseti  
14 Sunum ve tartışma  
15 Sunum ve tartışma  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Temel Ders Kitabı

İngilizce: Alexander Bard-Jan Söderqvist, Futurica Trilogy, Stockholm Text, 2012 (lingen.ib)

Türkçe: (1) Alexander Bard-Jan Söderqvist, Fütürika Üçlemesi 1 - Netokratlar, Karakalem Kitapevi Yayınları -14, 2015

(2) Alexander Bard-Jan Söderqvist, Fütürika Üçlemesi 2 - Küresel İmparatorluk, Karakalem Kitapevi Yayınları -14, 2015

 (3) Alexander Bard-Jan Söderqvist, Fütürika Üçlemesi 3 - Makina bedenler, Karakalem Kitapevi Yayınları -14, 2015

Diğer Kaynaklar Jessica Pressman, Digital Modernism: Making It New in New Media, Oxford Press

Alexander Bard-Jan Söderqvist, Syntheism-Creating god in the Internet Age, Stockholm text, 2014

Miller, Vincent (2011). UnderstandingDigitalCulture, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications.

Featherstone, Mike and Burrows, Roger (1995). Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment. London: Sage.

Trend, David (2001). Reading Digital Culture, Malden, Massachusetts, Oxford: Blackwell Publishers.

Turkle, Sherry (2005). The Second Self: Computers and the human spirit(20th anniversary edition). Cambridge, MA: MIT Press.

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, NewYork and London: NewYork University Press.

Web Sayfası

Çevrimiçi katalog;  macmillanhighered.com/mediaculture/catalog.

Libgen.ib- http://libgen.io/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Richard Campbell Miami University Christopher R. Martin University of Northern Iowa Bettina Fabos University of Northern Iowa, Media & Culture Mass Communication in a Digital Age Tenth Edition 2016 Update

Timeline: Media and Culture Through History

Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 40
Ödev 1 60
Vize Sınavı Toplam   100
Sunum 1 40
Ödev 1 60
Final Sınavı Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.       X    
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.         X  
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.     X      
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü     224
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,96
Dersin AKTS Kredisi     9