• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 563
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Ders, görsel algı ve ikna prensiplerini temel, kuramsal bir platformda ifade eden bir derstir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencileri, görsel ve retorik kuramlar, kültürel etkilere ağırlık vererek görsel algı ve ikna prensipleri ile tanıştırmayı hedefler. Bu ders kapsamında, aynı zamanda görsel algı ve iknanın fiziksel ve psikolojik yönleri tartışılır. Dersin amacı, öğrencilere, anlam yaratma ve toplumsal iletilerin stratejik olarak şekillendirilmesine yarayan görsel elemanlar konusunda bir anlayış sunmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Görsel algı ve ikna prensipleri hakkında genel bilgileri saptar. 1 1,2,15 A,C,D
2. Görsel algının ve iknanın fiziksel ve psikolojik yönlerini tanımlar. 1,2 1,2,15 A,C,D
3. İkna tekniklerini ve stratejilerini ifade eder. 7 1,2,15 A,C,D
4. Araştırmalar ve tartışmalar ile yeni ikna becerileri geliştirir. 6 1,2,15 A,C,D
5. Toplumsal iletilerin stratejik olarak şekillendirilmesi gibi konularda araştırmalar yaparak akademik çalışmalar hazırlar. 4,10 1,2,15 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve konuların genel tanıtımı.  
2 Görsel Algı ve İknaya Giriş  
3 Görsel algının ve iknanın fiziksel ve psikolojik yönlerinin tanımlanması.  
4 Görsel algının ve iknanın fiziksel ve psikolojik yönlerinin tanımlanması.  
5 Görsel algının ve iknanın fiziksel ve psikolojik yönlerinin tanımlanması.  
6 Görme şekilleri ve ikna  
7 Görsel Kültür ve ikna  
8 Ara Sınav  
9 Görsel, işitsel ve dilsel metinlerde iknanın geliştirilmesi  
10 Görsel, işitsel ve dilsel metinlerde iknanın geliştirilmesi  
11 İknanın manipülasyon ile karşılaştırılması  
12 İkna teknikleri ve stratejileri.  
13 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
14 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
15 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Mirzoeff, N. (1999). An Introduction to visual culture.London: Routledge.

Styles, Elizabeth A. (2005). Attention, perception and memory: an integrated introduction. NY: Routledge.

Diğer Kaynaklar Brock, Timothy. (2005). Persuasion: psychological insights and perspectives. Sage Publications. 2nd Edition.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.       X    
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.       X    
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 3 6
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     174
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,96
Dersin AKTS Kredisi     7