• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 544
Ders Dönemi: 
Güz
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, iletişim ve medya kuramlarının temel prensiplerini içeren bir bilimsel hazırlık dersidir. İletişim kuramları, iletişim modelleri, insan iletişimi ve kitle iletişimi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, görsel iletişim ve insan iletişiminin prensiplerini öğrencilere aktarmayı amaçlar. Ders, iletişimin görsel iletişim tasarımında temel bir rolü olduğunu anlatabilmek amacıyla iletişim kuramları, iletişim modellerine genel bir giriş yapmayı hedefler. Öğrenciler, araştırmalar ve ders sunumları aracılıyla iletişim ve medya kuramları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü / Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel iletişim kavramları ve medya kuramları hakkında genel bilgileri saptar. 1 1,2,15 A,B,C
2. İnsan iletişimi ve kitle iletişimi konularını açıklar. 3 1,2,15 A,B,C
3. İletişim ile ilgili temel konularda araştırmalar yaparak akademik çalışmalar hazırlar. 6 1,2,15 A,B,C
4. Sözlü sunum aracılıyla aktarma becerisini geliştirir. 2 1,2,15 A,B,C
5. İletişimin bünyesinde bulunan farklı konulara bir bakış açısı geliştirip bağlantı kurar. 4 1,2,15 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş ve Konuların haftalık anlatımı.  
2 İletişim Kuramları; iletişimin tanımı, farklı iletişim modelleri.  
3 Kişisel İletişim; kişisel iletişim ve benlik kavramı.  
4 İletişim Durumları; kişilerarası iletişim, kültürlerarası iletişim, grup iletişimi, halk iletişimi, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi.  
5 Kitle İletişimi ve Yeni Teknolojiler;  iletişim deneyimi, geribildirim, iletişim ahlakı ve medya etki kuramları.  
6 Sözlü ve sözsüz iletişim; tanımlar ve kategoriler.  
7 İletişimin Kültürel Kuramları; Sosyal kuramda kültür, ideoloji olarak kültür.  
8 Ara Sınav  
9 İletişimin kültürel kuramları; sosyal kuramda kültür, ideoloji olarak kültür: Dürkheim’ın kuramları.  
10 İletişimin kültürel kuramları; yapısalcılık, kültürün semiotik analizi, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu kuramları.  
11 İletişimin kültürel kuramları; kültürün üretimi, medya etkileri, sosyal süreç, kültüre ve insana psikoanalitik yaklaşım, postmodernizm.  
12 İletişimde Eleştirel Yaklaşım; Marx-Frankfurt Okulu ve tartışmaları.  
13 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
14 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
15 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Beck, A., Bennett, P. and Wall P. (2002). As Communication Studies: The Essential Introduction. London: Routledge.

Dimbleby, R. and Burton, G. (1998). More than Words: an Introduction to Communication. London: Routledge.

Smith, Philip. (2001). Cultural Theory: An Introduction. USA: Blackwell Publishers.

Diğer Kaynaklar Mattelard, A. and M. (1998). Theories of Communication. Paris: La Découverte.
Mc Luhan, M. and Povers, R. Bruce (2001). Global Köy. Istanbul: Scala Yayıncılık.
McQuail, D. and Windahl S. (1993) Communication Models: for the Study of Mass Communication. England: Pearson Education Limited. 

Tubbs, S. and Moss S. (2003). Human Communication: Principles and Contexts. New York: McGraw-Hill.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 60
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.       X    
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.       X    
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 23 23
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5