• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 562
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders kapsamında öğrenciler, gösterge sistemleri konusunda temel prensipler ve beceriler kazanır. Ders, reklamlar, posterler, pankartlar, göstergeler, simgeler, ikonlar ve belirtisel göstergeler konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlar. Dersler, göstergebiliminin kuramsal boyutu hakkında bilgi edinilmesini ve semiolojik analiz anlayışının geliştirilmesini sağlar. Bu ders, gösterge sistemleri konusunda öğrencilere temel prensipler ve beceriler kazandırmayı hedefler.

Dersin İçeriği: 

Ders, öğrencilerin, bizi çevreleyen ve farklı anlamlar içeren reklamlar, posterler, pankartlar, göstergeler, simgeler, ikonlar ve belirtisel göstergeler analiz edebilmelerini amaçlar. Bu doğrultuda, dersler, öğrencilerin göstergebilimi, Saussure, Peirce, Barthes, Eco’nun kuramları konularında bilgi edinmelerini sağlar. Bunun yanısıra ders, öğrencilerin tutarlı, akılcı ve yaratıcı reklam kampanyaları tasarlayabilmeleri için semiyolojik analiz anlayışı geliştirmelerini ve semiyolojik analiz tekniklerini farklı iletişim durumlarına uygulamalarını hedefler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü / Sunum, E: Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Göstergebilimi kavramları ve kuramları hakkında genel bilgileri saptar. 1 1, 2, 15 A,B,E
2. Göstergebilimine ait konuları güncel hayat ile ilişkilendirip örnekler. 4 1, 2, 15 A,B,E
3. Sözlü sunum aracılıyla aktarma becerisini geliştirir. 2 1, 2, 15 A,B,E
4. Göstergebilimine ait becerileri öğrenerek göstergeleri çözümler. 3 1, 2, 15 A,B,E
5. Semiyoloji becerilerini özgün projeler yaratmak için geliştirir. 4,5 1, 2, 15 A,B,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve konuların genel tanıtımı.  
2 Semioloji’ye Giriş: Pierce, Saussure ve Roland Barthes’ın kuramları ve tanımlar.  
3 Semioloji’ye Giriş: Pierce, Saussure ve Roland Barthes’ın kuramları ve tanımlar.  
4 Tartışma; Resim ve Reklam Analizi.  
5 Reklam ve Reklam Tasarımı: Reklam ve Yaratıcılık, Marka Değeri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi.  
6 Reklam ve Reklam Tasarımı: Reklam ve Yaratıcılık, Marka Değeri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi.  
7 Yaratıcı Aktif Dinleme Çalışması: Sesten – Kavrama – Hikayeden Resme Aktarım.   
8 Ara Sınav  
9 Tartışma; Resim ve reklam analizi.  
10 Projeye Hazırlık Tartışmaları  
11 Yaratıcı Aktif Dinleme Çalışması: Sesten – Kavrama – Hikayeden Resme Aktarım   
12 Projeye Hazırlık Tartışmaları  
13 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
14 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
15 Araştırma / Final Projesi; Sınıf sunumu.  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Barthes, Roland. (1997). Elements of Semiology.USA: Atlantic Books.

Eco, Umberto. (1986). Semiotics and the Philosophy of Language. USA: Indiana University Press.

Chandler, Daniel. (2007). Semiotics: The Basics. 2nd Edition. Routledge.

Diğer Kaynaklar Gottdiener, Mark. (2005). Postmodern Göstergeler. İstanbul: İmge Kitabevi Yayıncılık.
van Leeuwen, Theo. (2004). Introducing Social Semiotics. Routledge; New Ed edition.                 
Derrida, Jacques. (1985). Margins of Philosophy. USA: University Of Chicago Press.

 Hall, Sean. (2007). This means this This means that. 1st Edition. Laurence King Publishers.

Hoopes, James. (1991). Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce, Peirce on Sign. London: The University of North Carolina Press.                                                                                              

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.         X  
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.       X    
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.       X    
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 3 6
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     174
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,96
Dersin AKTS Kredisi     7