• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 545
Ders Dönemi: 
Bahar
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, tasarım tarihi ve tasarım prensiplerini felsefi bir temelde irdeleyen bir bilimsel hazırlık dersidir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencileri, tasarım tarihi ve prensipleri ile felsefi bir temelde buluşturur. Ders kapsamında öğrenciler, tasarım, sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım, sanat akımları ve bunların toplumsal hayata etkileri konularında kapsamlı bir anlayış edinmeye yönlendirilir. Aynı zamanda, ders, sınıf tartışmaları ve sunum ödevleri aracılıyla öğrencilerin tasarım kavramını tartışabilecekleri bir ortamı yaratmayı hedefler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü / Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarım tarihi ve felsefesi hakkında genel bilgileri saptar. 1 1,2,15 A,B,C
2. Tasarım ve farklı tasarım kiplerini ilişkilendirir. 3,4 1,2,15 A,B,C
3. Tasarım, sanat, mimarlık gibi ilgili konularda araştırmalar yaparak yorumlar. 4 1,2,15 A,B,C
4. Sözlü sunum aracılıyla aktarma becerisini geliştirir. 2 1,2,15 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel olarak tanımı ve haftalık programın açıklanması.  
2 Tasarım ve Tasarım Kipleri; Bilim ve Tasarım, Felsefe ve Tasarım.  
3 Teknik, Sanat ve Tasarım: Genelde Teknik, Bir Tasarım olarak Teknik ve Sanat  
4 Tasarım olarak Mimarlık; Tasarım ve Yaratma, Teknoloji ve Yabancılaşma.  
5 Bauhaus ve Tasarım.  
6 Endüstri Tasarımı; Tasarım Olarak Endüstri Ürünü, Ontolojik bir yaklaşımla Endüstri Ürünü.  
7 Endüstri Ürününün Estetik Kategorileri.  
8 Ara Sınav  
9 Endüstri Ürününde Biçim Sorunu; Endüstri Ürünü ve Estetik Algı.  
10 Endüstri Ürünü ve Özdeşleyim; Endüstri Ürünü ve Enformasyon.  
11 Sosyo-Ekonomik bir yaklaşımla Endüstri Tasarımı.  
12 Endüstri Ürünü ve Sosyal Statü. Endüstri Ürünü ve Moda.  
13 Araştırma Ödevi; Sınıf Sunumu.  
14 Araştırma Ödevi; Sınıf Sunumu.  
15 Araştırma Ödevi; Sınıf Sunumu.  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tunalı, İsmail. (2009). Tasarım Felsefesi: Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı. Istanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
Diğer Kaynaklar Tunalı, İsmail. (1996). Grek Estetik’i: Güzellik Felsefesi, Sanat Felsefesi. 4. Basım. Istanbul: Remzi Kitabevi.

Schopenhauer, Arthur. (2005). İsteme ve Tasarım olarak Dünya. Bursa: Biblos Kitabevi.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 40
Final Sınavı (Sunum+Ödev) 1 60
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.       X    
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.         X  
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.   X        
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.     X      
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Sunum 1 24 24
Ödev 1 30 30
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6