• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 599
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Tez dersi kapsamında, öğrencilerin programın bütünü kapsamında elde ettikleri bilgiler vasıtasıyla, alan içerisinde ilgi duydukları güncel, özgün ve akademik bir araştırma yapmaları beklenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin, danışmanları yönetiminde ve denetiminde gerçekleştirdikleri bir araştırma çerçevesinde, belirledikleri konu ile ilgili alan araştırması içeren, yorum yapacakları, fikir üretecekleri, görsel iletişim tasarımı alanına katkıda bulunacakları evrensel düzeyde bir çalışma gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Akademik çalışma için gerekli kavramları açıklar ve aralarında bağlantı kurar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,15 A,C,D
2. Ders kapsamında bölüm alt disiplinleri arasındaki ilişkileri gözden geçirir, sorgular, eleştirir. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,15 A,C,D
3. Seminer dersi kapsamında edindiği bilgiyi farklı disiplin ve iletişim alanındaki diğer bölümlere aktarır, ilişkilendirir. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,15 A,C,D
4. Alan kapsamında yeni eğilimleri tanımlar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,15 A,C,D
5. Seminer dersi kapsamında geliştirilen projelerin uyarlanabilir, çokyönlü ve sektörel olmalarına yönelik kuramsal ve pratik bilgiyi kullanır ve yorumlar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,15 A,C,D
6. Alan ile ilgili akademik çalışmalar hazırlar, lisansüstü düzeyde tez çalışması oluşturur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,15 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması  
2 Tez Çalışması İçerik Çalışması  
3 Tez Çalışması İçerik Çalışması  
4 Tez Çalışması Okumalar  
5 Tez Çalışması Okumalar  
6 Tez Çalışması Okumalar  
7 Tez Çalışması Okumalar  
8 Mıdterm Exam  
9 Tez Çalışması Araştırma Çalışması  
10 Tez Çalışması Araştırma Çalışması  
11 Tez Çalışması Değerlendirme  
12 Tez Çalışması Değerlendirme  
13 Tez Çalışması Araştırma Çalışması  
14 Tez Çalışması Sunum ve Tartışma  
15 Tez Çalışması Sunum ve Tartışma  
16 Tez Çalışması Sunum ve Tartışma  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.         X  
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.         X  
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 90 1440
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     1491
Toplam İş Yükü / 25 (s)     59,64
Dersin AKTS Kredisi     60