• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
VCD 566
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders, yeni medya teknolojilerini kullanan ve bu araçların sunduğu kültürel, politik ve estetik olanaklar ile bağlantılı üretilen görsel sanat yapıtlarını ele alarak, sanat ve teknoloji ilişkisini  ortaya koymayı, bu yolla yaratıcı tasarım üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Yeni medya sanatı, ortaya çıkan yeni medya teknolojilerini kullanan ve bu araçların sunduğu kültürel, politik ve estetik olanaklar ile bağlantılı üretilen sanat işlerini tanımlar, etkileşimli multimedya enstalasyonları, sanal gerçeklik çevreleri ve web sanatı gibi dijital teknolojiler kullanarak yapılan işlere gönderme yapar. Derste sanat ve teknoloji ilişkisi irdelenerek, yeni medya sanatının kuramsal boyutu incelenir, güncel örnekler analiz edilir, yaratıcı uygulamalar ortaya konur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yeni medya ve sanat alanına ait teorik ve uygulamalı bilgileri saptar ve fikirler arasında bağlantı kurar. 1 1,2,15 A,C,D
2. Dijital ortamın sunduğu olanaklarla üretilen görsel yapıtları tartışır, etkileşimli multimedia enstalasyonları, sanal gerçeklik çevreleri ve web sanatı gibi örnekleri çözümler. 3 1,2,15 A,C,D
3. Disiplinlerarası düşünme ve analiz becerileri geliştirir. 4 1,2,15 A,C,D
4. Görme, bakma, dönüştürme ve özgünleştirerek yeniden tasarlama becerilerini geliştirir. 3,6 1,2,15 A,C,D
5. Eğitiminden edindiği bilgiyi, sanat alanına aktarır, disiplinlerarası ilişkilendirir, projelendirir.

 

4,5 1,2,15 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sanat ve Yeni Medya
2 Modern ve Postmodern Dönemde Sanat Modern ve Postmodern Sanat
3 Yeni Medya Nedir ? Teori Ve Uygulamalar Yeni Medya
4 İletişim, Sanat ve Teknoloji Kesişmeleri Yeni Medya
5 Yeni Medya Sanatı Hareketi Yeni Medya Sanatı
6 Tema ve Eğilimler. Dada ve Dijital Sanat Yeni Medya Sanatı
7 Kavramsal Sanat , Dijital Sanata Genel Bir Bakış Yeni Medya Sanatı
8 Ara Sınav  
9 Dijital Görüntü Oluşturma Dijital Çağın Sanatı
10 Dijital Heykel Dijital Çağın Sanatı
11 Dijital Enstalasyon ve Sanal Gerçeklik Dijital Çağın Sanatı
12 Performans, Müzik ve Ses Sanatı Dijital Çağın Sanatı
13 Dijital Animasyon ve Video Dijital Çağın Sanatı
14 Yazılım, Veritabanı ve Oyun Sanatı Dijital Çağın Sanatı
15 Net Sanatı  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tribe, M., Jana, R., Grosenick, U. (2006). New Media Art, Köln: Taschen.

Wands, B., (2006), Dijital Çağın Sanatı, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi

Diğer Kaynaklar Wardrip-Fruin, N., Nontfort, N. (2003). The New Media Reader, Cambridge: MIT Press.

Paul, C. (2003). Digital Art, London: Thames & Hudson World of Art.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuram, yöntem, strateji ve teknikleri bilir.         X  
2 İletişim ortam ve araçlarını uzmanlık düzeyinde, yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.       X    
3 Görsel iletişim tasarımına ait farklı kültürel çalışmaları analiz eder ve sorgular.         X  
4 Alan ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile ilişkilendirir, yorumlar.         X  
5 Teknolojik yetkinliğini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler tasarlar ve uygular.         X  
6 Alandan edindiği bilgi ile özgün projeleri farklı stratejiler kullanarak yürütür.         X  
7 Alanından edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
9 Görsel İletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartları gözetir.         X  
10 Görsel iletişim tasarımı alanına katkı sağlayan akademik araştırmalar yaparak, yenilikçi ve özgün bir tez çalışması gerçekleştirir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x Toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 3 6
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     174
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,96
Dersin AKTS Kredisi     7