• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ELIT 699
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
120
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste İngiliz Edebiyatı dahilinde yazılacak olan tezin tamamlanabilmesi için gereken bağımsız çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Okuma materyalleri ve tezin tamamlanması öğrenci ve tez danışmanı arasında planlanacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İngiliz Edebiyatının tarihini ve kuramlarını inceler  1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C, D
2) Öğrencilerin edebi eserleri incelemekte kullanılan kuram ve konseptleri edinmelerini sağlar. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C, D
3) Öğrencilerin karşılaştırmalı edebi çalışmalar yapabilmesi için gerekli eleştirel yaklaşımı edinmelerini sağlar. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C, D
4) Edebi eserleri karşılaştırmak için gerekli becerinin edinilmesini sağlar. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C, D
5) Karşılaştırmalı edebiyat dahilindeki farklı fikir ve duruşları tartışır ve farklılıklarını inceler. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C, D
6) İngiliz Edebiyatındaki alternatif

görüşleri karşılaştırır.

1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular- Tez danışmanı ve öğrenci arasında kararlaştırılacaktır. Ön Hazırlık
1 Bireysel çalışma  
2 Bireysel çalışma  
3 Bireysel çalışma  
4 Bireysel çalışma  
5 Bireysel çalışma  
6 Bireysel çalışma  
7 Bireysel çalışma  
8 Bireysel çalışma  
9 Bireysel çalışma  
10 Bireysel çalışma  
11 Bireysel çalışma  
12 Bireysel çalışma  
13 Bireysel çalışma  
14 Bireysel çalışma  
15 Bireysel çalışma  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Final Ödevi 1 100
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   100
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI (Notlandırılmamaktadır)   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Edebiyatındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi     X      
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi         X  
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi   X        
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X    
6 Etkin iletişim kurma becerisi         X  
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim     X      
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   X        
9 Edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X    
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X    

ECTS

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 1 15
Tez 1 2985 2985
Toplam İş Yükü     3000
Toplam İş Yükü / 25 (s)     120.0
Dersin AKTS Kredisi     120