• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 507
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin içeriğinde iletişim kavramının tanımı yapılarak, işletme içinde iletişimin önemi, bireysel iletişim becerileri, işletme içindeki iletişim sistemi, sözsüz iletişim ve izlenim oluşturma konuları anlatılacaktır. Ayrıca, ikna psikolojisinin tanımı ve ikna edici iletişim, kurum içindeki otorite yönetimi, ikna yöntemleri, sosyal medyayı etkili kullanma teknikleri, etkili konuşma ve ikna, sunum becerileri detaylandırılacaktır. 

Dikey Sekmeler