• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 503
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı; Performans Yönetimi Kavramı, Performans Yönetiminin İşlevleri, Kullanım Alanları, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirme Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar, Geribildirim Verme Yöntemlerini kapsamaktadır. İş Değerlemesinin Tanımı ve Önemi, İş Değerlemesi Yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca, ücret Kavramı, Ücret Yönetiminin Amaçları ve Ücretlendirme İlkeleri, Ücret Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması, Piyasa Ücret Araştırmaları ve Ödül ve Öneri Sistemlerinin anlatılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

İnsan kaynakları yönetimi süreci, Performans değerlendirme süreci, Performans değerlendirme yöntemleri, İş değerlendirme süreci, İş değerlendirme yöntemleri, İş değerlendirme, ücret ve performans ilişkisi, Ücret teorileri, Ücret sistemleri, Ücret sistemleri örnekleri, Ücret denetimi, Ücret-verimlilik ilişkisi, Proje sunumları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Performans değerleme sürecini yürütmek ve yönetmek 2,13,17  1,2 A,B
İş değerleme çalışmalarını yürütmek ve yönetmek 2,13,  1,2  A,B
Ücretleme sürecini yürütmek ve yönetmek 13,17 1,2  A,B
Bir organizasyonda İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını tanımlamak. 2,13,17  1,2 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1. İKY Süreci Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
2.  Performans Değerleme Süreci Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
3. Performans Değerleme Yöntemleri: Klasik Yöntemler Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
4. Performans Değerleme Yöntemleri: 360 Derece Performans Değerleme Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
5. Balanced Scorecard Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
6. İş Değerleme Süreci Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
7. İş Değerleme Yöntemleri: Sıralama ve Sınıflama Yöntemleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
8. İş Değerlemede Faktör Karşılaştırma ve Puan Yöntemi Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
9. İş Değerleme-Ücret İlişkisi   Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
10. Ücret Oluşum Süreci Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
11. Ana Ücret Sistemleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
12. Özendirici Ücret Sistemleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13. Uygulama Örnekleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
14. Uygulama Örnekleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
15. Final Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı               Performance Management and Appraisal Systems: HR Tools for Global Competitiveness
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    20
Kısa Sınav/Ödev    20
Dönem Ödevi    60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X        
İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.   X      
Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X
Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X    
Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X
Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     8