• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 505
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel kavram ve teorileri öğreterek işletme çalışanlarının davranışlarını, bireysel, grup ve örgüt düzeyinde anlamalarını sağlamak ve çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir

Dersin İçeriği: 

Liderlik, takım çalışması ve grup dinamikleri, kariyer, iş rolleri, iş zenginleştirme, çalışan katılımı, iş ve özel yaşamın dengelenmesi, çatışma, değişim, karar verme gibi örgütlerde çalışanları etkileyen faktörlerle kişilik, tutum, algı ve motivasyon gibi bireysel faktörlerin sunulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Örgütsel davranışın/yaşamın anlamını ve önemini bilir. 1, 3 1,2,3 A,B,C
Örgüt kültürü/İnançlar/iklim/moral konularının önemini bilir. 11, 19 1,2,3 A,B,C
Örgütlerde lider davranışı ve takım yönetiminin ilkelerini bilir.  2, 19 1,2,3 A,B,C
Örgütlerde işe devamsızlık, iş ortamının fiziksel sorunları ve örgütsel stres kavramlarını çözümleyebilir. 11 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1. Davranış Bilimlerine Giriş Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
2. Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
3. Kültür Kavramı, Özellikleri ve Fonksiyonları Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
4. Kültür, Sosyalleşme ve Sosyal Etki Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
5. Kişilik ve Davranış Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
6. Tutumlar ve Önyargı Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
7. İletişim Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
8. Vize Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
9. Sağlıklı İletişimi Etkileyen Temel Faktörler, Ekip Çalışması ve Önemi Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
10. Empatik İletişim, Beden Dili, Soru Sorma Teknikleri Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
11. Vaka Analizleri Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
12. Zaman Yönetimi Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
13. Stres Yönetimi Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
14.  

Final

Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı               Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A., Campbell, Timothy T. (2010) Organizational Behavior. Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    60
Kısa Sınav/Ödev    20
Dönem Ödevi    20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X        
2 İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.   X      
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,5
Dersin AKTS Kredisi     6