• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 597
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
18
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi derecesi kazanmadan önceki son aşama olan Bitirme Projesi yazımında yardım etmektir. Eğitimci, sınırlı sayıdaki öğrencilere proje yazma sürecinde, ne zaman danışmaya ihtiyacı olursa, sınav veya yoklama almadan rehberlik etmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, İnsan Kaynakları Yönetimi programında özellikle öğrendiklerini organize etme ve uzmanlık alanında araştırma yapma fırsatını elde eder. 7,10,11 2,3 C
Öğrenci, bilimsel olarak Kabul edilen formatta veri analiz etme, bulgularını raporlama konularında deneyim kazanır. 7,10,11 2,3 C

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Bitirme Projesi 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları  öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.

 

        x  
2  İnsan Kaynakları Yönetimi teori ve yöntemlerini uzmanlaşarak uygulayabilir.

 

        x  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.       x    
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         x  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.         x  
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.       x    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         x  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.         x  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.       x    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.       x    
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       x    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.         x  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   x        

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik (Aşağıdaki kısmı kendi ders planınıza uyarlayınız) SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Konu Seçimi 1 250 250
Kaynak Tarama 1 250 250
Proje Yazma 1 250 250
Toplam İş Yükü     750
Toplam İş Yükü / 25 (s)     18
Dersin AKTS Kredisi     18