• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 502
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

İşletmelerde eğitim programlarının hazırlanışı ve kariyer yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği: 

Bu derste, işletmelerde eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim yöntemleri, geliştirme yöntemleri, eğitimlerde kullanılan teknolojiler, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve kurumsal uygulamalar ve yeni eğilimler incelenecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim raporu hazırlayabilir. 2,7,8  1,2,4 A,C
Kariyer haritaları çizebilir. 1,5,13  1,2 A,C
Eğitim planlaması yapabilir. 1,2 1,2 A,C
Eğitim yöntemlerini öğrenebilir. 2,13  1,2 A,C
Kariyer geliştirme yöntemlerini öğrenebilir. 1,2  1,2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1. Eğitim Kavramı, Eğitimin Önemi ve Eğitim Yöntemleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
2. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Eğitim Planlaması ve Organizasyonu Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
3. Eğitim Bütçesinin, Yöntem ve Materyallerinin Belirlenmesi Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
4. Eğitim Uygulama Yöntemleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
5. Oryantasyon ve Rotasyon Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
6. Eğitim Raporunun Hazırlanması Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
7. Vize Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
8. Eğitim Raporunu Değerlendirme Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
9. Kariyer ve Kariyer ile İlgili Tanımlar Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
10. Kariyer Yönetimi ve Planlama Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
11. Örgütsel Kariyer Planlama, Kariyer Geliştirme Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
12. Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
13. Değişim Yönetimi Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.
14. Final Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı               Employee Training and Development,Raymond A. Noe

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    40
Kısa Sınav/Ödev    10
Dönem Ödevi    50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X          
2 İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.   X        
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X  
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X      
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X        
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X      
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X          

ECTS

 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU      
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 15 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     268
Toplam İş Yükü / 25 (s)     11,8
Dersin AKTS Kredisi     9