• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
HRM 502
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

İşletmelerde eğitim programlarının hazırlanışı ve kariyer yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği: 

Bu derste, işletmelerde eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim yöntemleri, geliştirme yöntemleri, eğitimlerde kullanılan teknolojiler, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve kurumsal uygulamalar ve yeni eğilimler incelenecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Eğitim raporu hazırlayabilir.

2,7,8

 1,2,4

A,C

Kariyer haritaları çizebilir.

1,5,13

 1,2

A,C

Eğitim planlaması yapabilir.

1,2

1,2

A,C

Eğitim yöntemlerini öğrenebilir.

2,13

 1,2

A,C

Kariyer geliştirme yöntemlerini öğrenebilir.

1,2

 1,2

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1.

Eğitim Kavramı, Eğitimin Önemi ve Eğitim Yöntemleri

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

2.

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Eğitim Planlaması ve Organizasyonu

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

3.

Eğitim Bütçesinin, Yöntem ve Materyallerinin Belirlenmesi

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

4.

Eğitim Uygulama Yöntemleri

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

5.

Oryantasyon ve Rotasyon

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

6.

Eğitim Raporunun Hazırlanması

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

7.

Vize

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

8.

Eğitim Raporunu Değerlendirme

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

9.

Kariyer ve Kariyer ile İlgili Tanımlar

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

10.

Kariyer Yönetimi ve Planlama

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

11.

Örgütsel Kariyer Planlama, Kariyer Geliştirme

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

12.

Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

13.

Değişim Yönetimi

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

14.

Final

Ders materyallerinden ilgili konuları okumalıdır.

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı              

Employee Training and Development,Raymond A. Noe

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

 40

Kısa Sınav/Ödev

 

 10

Dönem Ödevi

 

 50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İnsan Kaynakları alanındaki temel kavramları öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

2

İşletme teori ve yöntemlerini insan kaynakları alanında uzmanlaşarak uygulayabilir.

 

X

 

 

 

 

3

Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.

 

 

 

 

X

 

4

Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.

 

 

X

 

 

 

5

Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.

 

 

X

 

 

 

6

Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.

 

 

X

 

 

 

7

Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.

 

 

 

 

X

 

8

Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.

 

 

 

X

 

 

9

Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.

 

 

 

 

X

 

11

Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.

 

 

X

 

 

 

12

Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.

 

 

 

X

 

 

13

Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

ECTS

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

 

 

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

8

128

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

2

15

30

Final

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

268

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

9