• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MAN 521
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Globalleşmekte olan dünya ekonomisinin doğası, bunun uluslararası işletmecilik, çokuluslu işletme yönetimi ve stratejileri ile etkileşimlerine yönelik geniş düzeyde bir bilgi birikimini sağlamaktır. Ayrıca uluslararası arenada stratejik yönetimde çeşitli stratejik düzey, kapsam ve içeriklerde ne gibi bir paradoksların bulunduğunun tartışılması ve bu yolla stratejik yönetimin çağdaş içeriğinin gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders bitiminde öğrenciler küreselleşen ekonominin başlıca itici güçlerini ve sonuçlarını tanımlayacak, uluslararası firmaların yönetim özelliklerini açığa çıkarıp değerlendirecek, firmaların globalleşme sürecindeki her adımı tanımlayabilecek, uluslararası firmaların faaliyetlerinin koordinasyon içinde mevcut sorunları tanımlayacak, uluslararası firmaların organizasyonunun, örgüt kültürünün ve kontrolünün yapılandırılmasına yönelik çeşitli seçenekleri karakterize edebilecek, uluslararası şirket birleşmeleri ve satın almaları gibi bağlantıları değerlendirebilecek, uluslararası piyasalardaki rekabet stratejilerini tanımlayacak ve kullanılabilirliğine göre test ederek seçilen branşların ilgili stratejik yolunu ve gelişimini yorumlayacak düzeyde olacaklardır.

Temel Kavramlar: Globalleşme, Uluslararası, Ulus ötesi ve Küresel Firma, Uluslararası iş yapma biçimleri, uluslararası rekabet gücü, Sınır ötesi Büyüme Nedenleri, Yolları ve Mantığı, Geçmişten Günümüze Strateji Kavramı, Çağdaş Stratejik Yönetim Olgusu ve Temelleri , Stratejik Yönetim Süreci ve Stratejinin Temel Öğeleri, Işletme Düzeyi Stratejiler ve Rekabet Stratejileri, Şirket Düzeyi Stratejiler, Sınır Ötesi Stratejik İşbirlikleri, Stratejinin Oluşturulması: Dışsal Analiz, Analitik Tekniklerle Stratejinin Oluşturulma Süreci, Içsel Analiz, Madalyonun Ikinci Yüzü: Stratejinin Biçimlenmesi
Sürdürülebilir Büyüme Yaklaşımı Çerçevesinde Rekabet Avantajı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eleştirel bir yaklaşımla bilgileri değerlendirir

2

1,2,3

A,C

2) Stratejik eylemlerin dinamik etkisinin farkına varır

1

1,2,3

A,C

3) Stratejik yönetimin kapsam ve içeriğindeki eski ve yeni paradigmaları bilir

4,11

1,2,3

A,C

4) Küreselleşmenin dinamiklerinin anlar

10,12

1,2,3

A,C

5) Stratejik yönetimdeki temel teorik bilgi birikimini edinir

1,8

1,2,3

A,C

6) İşletmelerde karar vermede kullanılan araçları belirler.

7,15

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

Temel Kavramlar: Globalleşme, Uluslararası, Ulus ötesi ve Küresel Firma

 

2

Uluslararası iş yapma biçimleri, uluslararası rekabet gücü

 

3

Sınır ötesi Büyüme Nedenleri, Yolları ve Mantığı

 

4

Geçmişten Günümüze Strateji Kavramı

 

5

Çağdaş Stratejik Yönetim Olgusu ve Temelleri

 

6

Stratejik Yönetim Süreci ve Stratejinin Temel Öğeleri

 

7

ARA SINAV

 

8

Işletme Düzeyi Stratejiler ve Rekabet Stratejileri

 

9

Şirket Düzeyi Stratejiler ve Paradoksları

 

10

Şirket Düzeyi Stratejiler

 

11

Stratejinin Oluşturulması: Dışsal Analiz, Analitik Tekniklerle Stratejinin Oluşturulma Süreci, Içsel Analiz

 

12

Sunum

 

13

Sunum

 

14

Sunum

 

15

Sunum

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Internationales Management; Martin Welge, Dirk Holttbrügge, Schäffer-Poeschel Verlag; 2010

Diğer Kaynaklar

Interkulturelles Management, Jürgen Rothlauf; Oldenbourg Wissenschaftsverlag; 2012

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Vaka çalışmaları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

45

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

55

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Uluslararası İşletme Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

 

X

 

 

3

İşletmecilikalanında sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, etkili ilişkiler geliştirir, bu ilişkileri sürdürür ve takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası İşletme yönetimi ve rekabet alanlarıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

X

 

5

Uluslararası İşletme faaliyetlerini etkileyen temel uluslararası olayları araştırabilme ve analiz edebilme becerisi

 

 

 

X

 

 

6

Bir takım üyesi olarak çeşitli araştırma projelerine katılma, kapsamlı analiz yapma ve araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde sunma becerisi

 

 

 

 

X

 

7

Uluslararası işletme çevresinde yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olur

 

 

 

X

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilir ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olur

 

 

 

 

X

 

9

Uluslararası İşletme Yönetimi alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyar

 

 

 

X

 

 

10

Karar, uygulama ve davranışlarında Uluslararası İşletme Yönetimi’ne ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

11

Uluslararası İşletme Yönetimi alanlarında karşılaştığı bir sorunu, bağımsız olarak değerlendirir, çözüm yöntemi geliştirir, çözer ve sonuçları değerlendirir

 

 

 

 

X

 

12

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkisine sahip olarak fikirlerini Türkçe ve Almanca sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder. Bunun yanında almanca dilini kullanarak uluslararası işletme yönetimi alanı ile ilgili meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurmak .

 

 

 

 

X

 

13

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümser, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmayı öğrenir ve denetler.

 

 

 

X

 

 

14

Uluslararası İşletme Yönetimi alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır

 

X

 

 

 

 

15

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

X

 

16

Sayısalanaliz yeteneği gelişmiş; özellikle bunun için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme

 

 

X

 

 

 

                 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav

3

10

30

Ödev

4

10

40

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

197

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,9

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8