• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

     İktisat sınırsız amaç ve isteklere sahip kişi, şirket ve toplumların, bu amaç ve isteklerini gerçekleştirebilmek için ellerindeki kıt kaynakları ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Bu tanımlamanın içine de kişilerin tercihlerini, şirketlerin kârlarını maksimize etmesinden, piyasalara, ulusal ve uluslararası sorunlara kadar birçok konu girer. İktisat Lisansüstü Programı iktisata olan hakimiyetlerini arttırmak ve/veya iktisadın belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler içindir. Farklı alanlarda lisans eğitim görmüş ve farklı meslekî amaçları olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler kamu maliyesi, parasal iktisat, uluslararası finans ve ticaret alanlarında bölüm tarafından verilen dersleri takip ederek uzmanlaşabilirler.

     Genel İktisat uzmanlık alanı, uluslarası ticaret, kamu maliyesi, parasal iktisat, endüstriyel organizasyon gibi, geleneksel ya da anaakım iktisadî analizde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamuda ya da özel sektörde yönetici kademelerine geldiklerinde sağlıklı kararlar almalarını sağlayacak analitik ve teknik becerileri kazanmalarını amaçlar.

     Bitirme Şartları: İktisat alanında lisans (B.A. ya da B.S.) derecesine sahip öğrenciler, tezli lisansüstü programlarını 6 adet üç kredilik alan dersi + üç kredilik metodoloji ve etik dersi,  + Seminer alırlar. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Program 144 AKTS ile tamamlanır.

     Azami Bitirme Süresi: Derslerin tamamı en fazla 4 dönemde, tez ise 2 dönemde bitirilmelidir. Bu bağlamda programın azami bitirilme süresi 6 dönemdir (3yıl). 

     Genel İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı'nın ders Bologna paketlerine, "Dersler" sayfasındaki ders programından ulaşabilirsiniz.

Vizyon Misyon

Hedef grubumuz, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere ilgi duyan, matematik ve sayısal yöntemlerle barışık öğrencilerdir.

     Özel sektör, bürokrasi, bankacılık ve finans kesiminde kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımın kazandırılması programın başlıca amacıdır. İleri düzeyde verilen iktisat teorisi ve ekonometri dersleri programın temel taşlarını oluşturmaktadır.

     Programa giren öğrencilerin daha ileri düzeyde uzmanlaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla; uluslararası iktisat, finans, oyun teorisi, uluslararası ekonomi politik, iktisadi gelişme ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında seçmeli dersler de program bünyesinde yer almaktadır..

Başvuru Koşulları

 İktisat Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların, Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitimi yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde:

     - Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları,

     - Son beş yıl içinde alınan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almaları (tezsiz programlar için ALES koşulu aranmamaktadır),

     - Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavında başarılı bulunmuş ya da son beş yıl içinde girilen YÖKDİL veya YDS’den 55, veya TOEFL’dan 66 ya da daha yüksek bir puan almış olmaları gerekmektedir. Yeditepe Üniversitesi İngilizce seviye sınavında başarısız bulunan ya da bahsi edilen sınavlarda daha düşük bir puan almış olan adaylar Yeditepe Üniversitesi’nde seviyelerine göre lisan eğitimine devam ederler.

     - Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, İktisat Bölümü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları halinde, programa kabul edilirler.

Pazartesi, 19 Ağustos, 2019 - 16:57
  İktisat bölümünün yürüttüğü "Genel İktisat" ve "Politik İktisat" yüksek lisans programları, 2019-2020 akademik yılı başvuruları başlamıştır. Başvuruların ebs.yeditepe.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir. Mülakatlar 2 Eylül Pazartesi saat 10:00'dan itibaren...