• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

     İktisat sınırsız amaç ve isteklere sahip kişi, şirket ve toplumların, bu amaç ve isteklerini gerçekleştirebilmek için ellerindeki kıt kaynakları ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Bu tanımlamanın içine de kişilerin tercihlerini, şirketlerin kârlarını maksimize etmesinden, piyasalara, ulusal ve uluslararası sorunlara kadar birçok konu girer. İktisat Lisansüstü Programı iktisata olan hakimiyetlerini arttırmak ve/veya iktisadın belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler içindir. Farklı alanlarda lisans eğitim görmüş ve farklı meslekî amaçları olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler kamu maliyesi, parasal iktisat, uluslararası finans ve ticaret alanlarında bölüm tarafından verilen dersleri takip ederek uzmanlaşabilirler.

     Genel İktisat uzmanlık alanı, uluslarası ticaret, kamu maliyesi, parasal iktisat, endüstriyel organizasyon gibi, geleneksel ya da anaakım iktisadî analizde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamuda ya da özel sektörde yönetici kademelerine geldiklerinde sağlıklı kararlar almalarını sağlayacak analitik ve teknik becerileri kazanmalarını amaçlar.

     Genel İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın ders Bologna paketlerine, "Akademik" sayfasındaki ders programından ulaşabilirsiniz.

Vizyon Misyon

     İktisat sınırsız amaç ve isteklere sahip kişi, şirket ve toplumların, bu amaç ve isteklerini gerçekleştirebilmek için ellerindeki kıt kaynakları ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Bu tanımlamanın içine de kişilerin tercihlerini, şirketlerin kârlarını maksimize etmesinden, piyasalara, ulusal ve uluslararası sorunlara kadar birçok konu girer. İktisat Lisansüstü Programı iktisata olan hakimiyetlerini arttırmak ve/veya iktisadın belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler içindir. Farklı alanlarda lisans eğitim görmüş ve farklı meslekî amaçları olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler kamu maliyesi, parasal iktisat, uluslararası finans ve ticaret alanlarında bölüm tarafından verilen dersleri takip ederek uzmanlaşabilirler.

     Genel İktisat uzmanlık alanı, uluslarası ticaret, kamu maliyesi, parasal iktisat, endüstriyel organizasyon gibi, geleneksel ya da anaakım iktisadî analizde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamuda ya da özel sektörde yönetici kademelerine geldiklerinde sağlıklı kararlar almalarını sağlayacak analitik ve teknik becerileri kazanmalarını amaçlar.

     Genel İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın ders Bologna paketlerine, "Akademik" sayfasındaki ders programından ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İktisat Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların, Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitimi yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde:

- Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları,

- Son beş yıl içinde alınan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almaları (tezsiz programlar için ALES koşulu aranmamaktadır),

- Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavında başarılı bulunmuş ya da son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS’den 55 veya TOEFL’dan 66 ya da daha yüksek bir puan almış olmaları gerekmektedir. Yeditepe Üniversitesi İngilizce seviye sınavında başarısız bulunan ya da bahsi edilen sınavlarda daha düşük bir puan almış olan adaylar Yeditepe Üniversitesi’nde seviyelerine göre lisan eğitimine devam ederler.

- Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, İktisat Bölümü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları halinde, programa kabul edilirler.