• TR
  • EN

     İktisat sınırsız amaç ve isteklere sahip kişi, şirket ve toplumların, bu amaç ve isteklerini gerçekleştirebilmek için ellerindeki kıt kaynakları ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Bu tanımlamanın içine de kişilerin tercihlerini, şirketlerin kârlarını maksimize etmesinden, piyasalara, ulusal ve uluslararası sorunlara kadar birçok konu girer. İktisat Lisansüstü Programı iktisata olan hakimiyetlerini arttırmak ve/veya iktisadın belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler içindir. Farklı alanlarda lisans eğitim görmüş ve farklı meslekî amaçları olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler kamu maliyesi, parasal iktisat, uluslararası finans ve ticaret alanlarında bölüm tarafından verilen dersleri takip ederek uzmanlaşabilirler.

     Genel İktisat uzmanlık alanı, uluslarası ticaret, kamu maliyesi, parasal iktisat, endüstriyel organizasyon gibi, geleneksel ya da anaakım iktisadî analizde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamuda ya da özel sektörde yönetici kademelerine geldiklerinde sağlıklı kararlar almalarını sağlayacak analitik ve teknik becerileri kazanmalarını amaçlar.

     Genel İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın ders Bologna paketlerine, "Akademik" sayfasındaki ders programından ulaşabilirsiniz.

Cuma, 18 Mayıs, 2018 - 13:32
Bölümümüz öğretim üyesi, Dr. Ebru Tomris Aydoğan'ın yazdığı "İktisadi Kalkınma: Türkiye'de Hayat Nasıl?" araştırma notu yayınlanmıştır. Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma, 18 Mayıs, 2018 - 13:28
Bölümümüz öğretim üyesi Yard. Doç. Ozan Ekin Kurt'ın yazdığı "Türkiye'de Kişisel ve Fonksiyonel Gelir Dağılımı" araştırma notu yayınlanmıştır. Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma, 18 Mayıs, 2018 - 12:56
Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Cem İskender Aydın'ın yazdığı "Türkiye'de Nükleer Enerji: Geçmişten Günümüze" araştırma notu yayınlanmıştır. Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma, 18 Mayıs, 2018 - 12:49
Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci'nin yazdığı "Türk Enerji Sektöründe İthalata Bağımlılık Sorunu" araştırma notu yayınlanmıştır. Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma, 18 Mayıs, 2018 - 12:45
Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Vedit İnal'ın yazdığı "Türkiye Ekonomisinin 2017 Yılı Değerlendirmesi" araştırma notu yayınlanmıştır. Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.