• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ECON 502 Mikroiktisat I Tezli, Tezsiz Zorunlu
ECON 506 Makroiktisat I Tezli, Tezsiz Zorunlu
ECON 510 Ekonometri I Tezli, Tezsiz Zorunlu
FEAS 501 Metod ve Etik Tezli, Tezsiz Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ECON 503 Mikroiktisat II Tezli, Tezsiz Zorunlu
ECON 507 Makroiktisat II Tezli, Tezsiz Zorunlu
ECON 511 Ekonometri II Tezli, Tezsiz Zorunlu
- Seçmeli I Tezsiz Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ECON 597 Mezuniyet Projesi Tezsiz Zorunlu
- Seçmeli II Tezsiz Alan Seçmeli
- Seçmeli III Tezsiz Alan Seçmeli
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
ECON 508 Büyüme Teorisi Tezsiz Seçmeli
ECON 514 Para Teorisi ve Politikası Tezsiz Seçmeli
ECON 517 Kamu Maliyesi Tezsiz Seçmeli
ECON 522 Uluslararası İktisat Tezsiz Seçmeli
ECON 527 Uluslararası Makroiktisat Tezsiz Seçmeli
ECON 530 Oyun Teorisi Tezsiz Seçmeli
ECON 533 İşgücü İktisadı Tezsiz Seçmeli
ECON 535 Endüstriyel Organizasyon Tezsiz Seçmeli
ECON 539 Girişimcilik Tezsiz Seçmeli
ECON 555 Şirket Finansmanı Tezsiz Seçmeli
ECON 560 Türkiye Ekonomisi Tezsiz Seçmeli
ECON 563 Kalkınma İktisadı Tezsiz Seçmeli
ECON 567 İktisadi Düşünce Tarihi Tezsiz Seçmeli