• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 508
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik ekosistemini anlatmak ve girişimcilik faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi vermektir. Bu ders KOSGEB tarafından “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” olarak verilecektir. Bu dersi alan ve başarılı olanlar KOSGEB tarafından verilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Katılım Belgesi” alma hakkına sahip olacaktır. Bu sertifikayı almaya hak kazananlar, iki yıl içerisinde işini kurduğu takdirde KOSGEB’in girişimcilik hibe (30 000 TL) ve kredi (60 000 TL) desteğinden yararlanabilecektir.

Dersin İçeriği: 

Girişimcilik tanımları, Girişimcilerin kişilik özellikleri, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Yenilikçilik çalıştayı, İş fikri oluşturulması, fizibilite çalışmaları, İş planı ögeleri, iş planı hazırlanması, İş planı sunumları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Girişimcilik ve Girişimci kavramını açıklar.   1,2,3 A,C
2) Girişimcilik çeşitlerini sıralar.   1,2,3 A,C
3) Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün önemini açıklar.   1,2,3 A,C
4) İş Fikri oluşturma adımlarını bilir, açıklar.   1,2,3 A,C
5) Yaratıcılı ve Yenilikçilik kavramlarını bilir, açıklar.   1,2,3 A,C
6) Fizibilite Analizi, İş Modeli Oluşturma, İş Fikrini Ticarileştirme adımlarını bilir, açıklar.   1,2,3 A,C
7) İş Planı hazırlama ve sunma adımlarını bilir, açıklar.   1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta Konular                                                                                           Ön Hazırlık

1 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Bölüm 1
1 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları, Özellikleri Bölüm 2
2 Girişimciliğin Doğası ve Önemi Bölüm 3
3 Girişimciliğin Temel Fonksiyonları Bölüm 4
4 Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları, Türleri Bölüm 5
5 Yaratıcılık ve Yenilik, Yenilikçilik Çalıştayı Bölüm 6
6 İş Fikri Tanımlanması ve Fizibilite Çalışmaları Bölüm 7
7 İş Modeli Tanımlaması ve Oluşturulması + ARA SINAV Bölüm 8
8 İş Fikrinin Ticarileşmesinin Sürecinin Temel Adımları ve Yeni bir iş Kurmada Başarı Şartları Bölüm 9
9 İş Planı Kavramı ve Ögeleri: Sektör ve Pazar Araştırması, Pazarlama Bölüm 10
10 İş Planı Kavramı ve Ögeleri: Üretim ve Yönetim Bölüm 11
11 İş Planı Kavramı ve Ögeleri: Finansal Plan Bölüm 12
12

13

İş Planı Atölye Çalışmaları

 

 
14  İş Planı Yazılması ve Sunumda dikkat edilecek hususlar  
15

 

DÖNEM SONU SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Essentials od Entrepreneurship and Small Business Management, Scarborough, Norman M., Pearson Education, en son basım
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler İş Fikri Hazırlanması

İş Modeli Oluşturulması

 İş Planı hazırlanması ve Sunumu

 

Sınavlar 1 Vize, 1 Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 24 48
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6