• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 510 Ekonometri I Zorunlu
ECON 506 Makroiktisat I Zorunlu
FEAS 501 Metod ve Etik Zorunlu
ECON 502 Mikroiktisat I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 567 İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu
ECON 563 Kalkınma İktisadı Zorunlu
ECON 598 Lisansüstü Tezi Semineri Zorunlu
- Politik İktisat Seçmeli Dersi Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 599 Lisansüstü Tezi Üzerine Araştırma Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 599 Lisansüstü Tezinin Tamamlanması Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECON 584 Büyüme ve Bölgesel Kalkınma Seçmeli
ECON 580 Çevresel İktisat Seçmeli
ECON 577 Cinsiyetin İktisadı Seçmeli
ECON 575 Gelir Dağılımı Seçmeli
ECON 573 İşgücünün Ekonomi Politiği Seçmeli
ECON 582 Kentleşmenin İktisadi Analizi Seçmeli
ECON 588 Kurumlar ve İktisadi Büyüme Seçmeli
ECON 569 Politik İktisatta Alternatifler Seçmeli
ECON 586 Teknoloji ve İktisadi Büyüme Seçmeli
ECON 560 Türkiye Ekonomisi Seçmeli